SCALE-projektet utforskar autonoma godstransporter

Bild 1 av 1

Syftet med initiativet SCALE är att påskynda övergången till autonoma och elektriska leveranskedjor. I projektet samarbetar Chalmers tekniska högskola med flera partners för att vidareutveckla autonoma lösningar som kan möta flera utmaningar som branschen står inför idag.

Robin Hanson, docent inom Supply and Operations Management vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, förklarar avsikten med och betydelsen av projektet SCALE (Supply Chain-Automation med fokus på Lastning/lossning för ökad Effektivitet):

– Ur ett forskningsperspektiv är ett viktigt syfte med projektet att identifiera förutsättningar, utmaningar och potentiella effekter av att automatisera lastning och lossning av autonoma lastbilar. Här tar vi inte bara hänsyn till lastnings- och lossningsprocesserna som sådana, utan även det omgivande systemet.

– Det är ett viktigt ämne av flera anledningar. I projektet har vi betraktat automatiserad lastning och lossning främst utifrån ett perspektiv med autonoma lastbilar. En av utmaningarna med att använda autonoma lastbilar handlar om gränssnitten för lastning och lossning. I ett traditionellt transportupplägg utförs lastnings- och lossningsprocesserna ofta av lastbilens förare, vilket innebär att en annan lösning är nödvändig om autonoma lastbilar används.

– Dessutom skulle det med automatiserad lastning och lossning vara lättare att uppnå leveranser dygnet runt, vilket i sin tur skulle kunna minska trängseln på vägarna och även öka utnyttjandet av lastbilarna. Med ökat utnyttjande blir investeringar i elektriska lastbilar – som vanligtvis är förknippade med en hög initial kostnad men lägre driftskostnader än traditionella lastbilar – allt mer lönsamma, berättar Robin Hanson.

Vad har ni kommit fram till hittills?

– Inom projektet har vi utvecklat och demonstrerat en lösning för automatiserad lastning och lossning, som kan stödja en övergång till autonom transport. Dessutom har vi identifierat flera krav som måste uppfyllas för att automatisering ska vara möjlig, samt ett antal utmaningar som måste övervinnas. För närvarande sammanställer vi resultaten som rör de potentiella effekterna av att automatisera lastning och lossning. Här kan vi se en potential för att jämna ut materialflöden genom att möjliggöra leveranser dygnet runt.

Kommer automatiserade transporter att ta över i framtiden?

– På sikt tror jag att transporter i allt högre grad kommer att automatiseras. Det finns många fördelar som kan förverkligas med den utvecklingen. Men det finns fortfarande utmaningar som måste övervinnas innan vi kan få en bred tillämpning av automatiserade transporter på allmänna vägar, säger Robin Hanson.

Se videon om SCALE-projektet längre upp på sidan. 


Forskare på Chalmers:
Robin Hanson, Farook Abdullah Sultan, Dan Andersson, Mats Johansson, Tarun Agrawal, Gunnar Stefansson, Nils Thylén

Forskare vid Göteborgs universitet: Konstantina Katsela, Michael Browne

Industripartners: Einride, MariTerm, Toyota Material Handling, SKF

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

SCALE-projektet på research.chalmers.se

Robin Hanson
  • Docent, Supply and Operations Management, Teknikens ekonomi och organisation