Så kan stereotyper inom entreprenörskap motverkas

Bild 1 av 1
Entrepreneurship

Entreprenörer som Steve Jobs och Elon Musk skildras ibland som ensamma hjältar som kämpar mot alla odds. Sådana stereotyper är slagkraftiga. Men de skapar också hinder eftersom de felaktigt skildrar entreprenörskap som något som bara kan uppnås genom unik talang och skicklighet. Ny forskning från Chalmers tekniska högskola visar att det går att motverka schabloner och främja mångfald genom att ta upp identitetsfrågor i entreprenörsutbildningen.

– Stereotyper är framträdande inom entreprenörskap – och därmed entreprenörsutbildningar – och de tas med in i klassrummet av både studenter och lärare. 'Steve Jobs' eller 'Elon Musk' kan vara en kraftigt begränsande faktor för att kunna föreställa sig själv att "bli entreprenör". Därför bör entreprenörsutbildningar sträva efter att ge fler och varierande exempel på entreprenörskap och entreprenörsindivider, säger Chalmersforskaren Karen Williams-Middleton, som tillsammans med Stephanie E Raible vid University of Delaware nyligen har publicerat resultaten i tidskriften Industry and Higher Education.

I den vetenskapliga artikeln belyser forskarna den pågående utmaningen kring vanliga stereotyper inom entreprenörskap och entreprenörsutbildning. De uppmärksammar vikten av att såväl lärare som studenter är medvetna om hur lätt det är att falla in i föreställningar om att entreprenörskap bara är möjligt genom exceptionell skicklighet och talang. Schablonerna är också uteslutande kopplade till traditionellt sett manliga egenskaper.
 
– Lärare bör utbilda studenterna i hur de kan integrera och hantera de nya identiteter som de strävar efter, detta som en del av sin utbildning och avsedda framtida karriär. Då kan studenten själv lära sig att ”filtrera” olika sociala medier och annan yttre påverkan, säger Karen Williams-Middleton.

Den nya forskningen lyfter diskussionen kring stereotyper i entreprenörsutbildning genom att använda berättelser om två nuvarande kvinnliga entreprenörer – som själva kämpar med frågan kring entreprenörsstereotyper. De två entreprenörerna har valts ut eftersom de ger möjlighet att jämföra och kontrastera, och ännu viktigare, att de är nyföretagare. Några av de faktorer som undersöktes var bland annat om det fanns någon annan medgrundare, om de hade barn, om de fick ekonomiskt stöd från sin partner och om de själva identifierade sig som entreprenörer eller småföretagare.

– Berättelserna har både likheter och skillnader. På så sätt kan de spegla olika perspektiv och reaktioner i sociala medier eller annan påverkan från omgivningen, bland annat stereotyper, som studenterna kan uppleva. Det här öppnar upp för reflektion och diskussion. Vårt förslag att använda identiteter som ett viktigt pedagogiskt verktyg för entreprenörskap har tidigare bara fått begränsad uppmärksamhet inom entreprenörskapsforskningen, säger Karen Williams-Middleton.

Hon betonar vikten av både medvetenhet och handling för att motverka schablonmässiga entreprenörsbilder i samhället.

– Det viktiga är att vara medveten om användningen av stereotyper, och agera på det. Försök att använda en mångfald av exempel och engagera studenterna i diskussioner om stereotyper och uppfattningar. Det är förvånande hur lätt och snabbt vi alla kan anamma stereotypa perspektiv. Vi borde veta bättre, och det gör vi – men ändå händer det. Kanske är det på grund av bristen på allmänt kända exempel, utöver de stora namnen som ständigt återkommer i media, säger hon.

 

Mer om forskningen

Artikeln The relatable entrepreneur: Combating stereotypes in entrepreneurship education i den vetenskapliga tidskriften Industry and Higher Education är skriven av Stephanie E Raible, University of Delaware, USA, och Karen Williams-Middleton, Chalmers tekniska högskola.

Karen Williams Middleton
  • Biträdande professor, Entrepreneurship and Strategy, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Daniel Karlsson