Kapare, storsamlare och troll i den röriga patentvärlden

Patent kan vara till hjälp för att kommersialisera ny teknik och kan effektivt utvidga företagens gränser, men patent kan också medföra kostnader för andra företag och för samhället. I sin doktorsavhandling undersöker Tom Ewing patentanvändning genom rättstvister och licensiering, för att förstå dessa aktiviteter och deras roller i företagsstrategier.

Ewing

​Vilken utmaning fokuserar du på i din forskning?

– De flesta om inte alla kommersiella avtal om patent är konfidentiella, de flesta rättstvister avgörs på konfidentiella villkor, och vissa patentinnehavare är till och med kända för att dölja hela omfattningen av sina patentportföljer genom att använda lager av skalföretag. Även om patent är allmänt tillgängliga juridiska dokument är det inte enkelt att veta vem som äger dem, och vad ägarna gör med dem. Så utmaningen är att få insyn i denna ofta röriga och komplexa värld, för att få ett bättre grepp om vad som faktiskt händer.

Med din forskning, hur försöker du bidra till att lösa detta?

– För att nå denna dolda data utvecklade jag en uppsättning datalänkningstekniker, som gör att små bitar av information om patent och/eller deras ägande eller kontroll kan samlas till en större datamosaik som sedan kan studeras meningsfullt och jämföras med olika företagsteorier.

Vilka är de viktigaste resultaten av din forskning?

– Jag upptäckte olika sätt som företag, särskilt stora sådana, använder surrogat-lösningar för att uppnå kommersiella mål som skulle vara svåra för dessa stora företag att göra själva. Jag döpte en av mina upptäckter till "patent privateering" eller "patentkapning" på svenska, eftersom den liknar hur krigförande nationer förr i tiden beordrade pirater – kända som kapare – att begå rovdrift på sina fienders skepp. Patentkapning ger företag möjlighet att använda andra, mindre företag med patentinnehav för att utföra kommersiella uppgifter med patent som de inte kan göra själva utan att drabbas av olika former av repressalier från sina konkurrenter. (Därav piraterna i bakgrunden på porträttbilden.)

– Jag utforskade också en annan tjänsteleverantör känd som "patent mass aggregator" eller "patent-storsamlare". Dessa spenderar miljarder dollar på att förvärva och sedan kommersialisera patent, inklusive försäljning av små, koncentrerade patentpaket till större företag precis när dessa företag behöver dem för aktiviteter såsom rättstvister. Jag har på liknande sätt undersökt företagsledningarnas beslut under rättstvister, och en grupp av företag som kallas "patent assertion entities" – patenttroll. Sammanfattningsvis kan dessa specialföretag ses som strategiska verktyg för att utöka resurserna eller gränserna för företag, särskilt större företag.

Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

– Det skulle vara fantastiskt om mer och mer data om den kommersiella sidan av patent blev allmänt tillgänglig, kanske med hjälp av mina datalänkningsmetoder. För tillfället är det mesta av denna data gömd, vilket bland annat begränsar vilka typer av marknader som kan utvecklas för att kommersialisera patent. Så ett slutmål skulle vara utvecklingen av en mer öppen och hållbar marknad för patentkommersialisering.

 

Läs avhandlingen: Exploring the Boundaries of Patent Commercialization Models via Litigation
 
Disputationen genomfördes den 3 juni 2022.

Thomas Ewing
  • Timlärare, Entrepreneurship and Strategy, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Daniel Karlsson