Digitala vårdplattformar behöver en annan strategi för att lyckas

Ny forskning publicerad i MIT Sloan Management Review visar att de generella strategier som har visat sig vara framgångsrika för digitala plattformar i andra sektorer är mindre användbara när det handlar om hälso- och sjukvård. Studien belyser hur plattformsstrategin måste anpassas när den tillämpas för att lösa nya problem på nya marknader.

Digitala vårdplattformar, illustration DALLE-E / Chalmers

Under de senaste fyra åren har forskarna Marcus Holgersson och Joakim Björkdahl på Chalmers tekniska högskola, tillsammans med Anna Essén från Handelshögskolan i Stockholm och Johan Frishammar vid Luleå tekniska universitet, identifierat de unika utmaningar som digitala vårdplattformar står inför.

– Ledare för digitala vårdplattformar som fokuserar på att dra nytta av organisatoriska inlärningseffekter, att systematiskt integrera med det etablerade ekosystemet och att använda en distribuerad modell för ekosystemets styrning kommer att vara bättre rustade för att hantera, skala upp och anpassa sina verksamheter, säger Marcus Holgersson, biträdande professor vid Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

– Sådana förändringar i digital plattformsstrategi inom hälso- och sjukvårdssektorn kommer kunna bidra till högre kvalitet och mer innovativa hälso- och sjukvårdstjänster globalt.

Studien "Health Care Platforms Need a Strategy Overhaul" beskriver hur plattformsstrategi måste anpassas inom tre områden för att bättre matcha det digitala hälso- och sjukvårdsperspektivet:

  • Marknadsintroduktion – till skillnad från digitala plattformar som Airbnb och Amazon är vårdplattformar inte substitut, utan snarare komplement till etablerade tjänster. Digitala vårdplattformar bör initialt fokusera på ett väldefinierat område, och integrera med etablerade ekosystem inom hälso- och sjukvård.
  • Uppskalning av verksamheten – begreppet nätverkseffekter är centralt för plattformsstrategier. Att ha en större bas av användare är viktigt för plattformar som exempelvis Facebook, eftersom nya användare ökar värdet även för de befintliga användarna. Men för vårdplattformar måste tillväxt kompletteras med nyttjande av och inlärning från data från användarna. Digitala vårdplattformar bör använda data både för att utveckla operationell excellens och för affärsmodellsutveckling.
  • Styrning av ekosystemet – organisationer som Apple centraliserar styrningen av sina ekosystem av appar, användare och utvecklare, men vårdplattformar måste arbeta med distribuerad styrning tillsammans med ett nätverk av läkare, hälso- och sjukvårdsorganisationer, regeringar, försäkringsbolag och andra. Digitala vårdplattformar bör bygga sociopolitisk legitimitet och aktivt delta i utvecklingen av regelverk.

– Digitala vårdplattformar, om de görs rätt och implementeras väl, kan bidra till att lösa produktivitetskrisen inom hälso- och sjukvården, konstaterar Johan Frishammar, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet i Sverige.

– Det finns fortfarande mycket att utforska i vad dessa plattformar kan göra och bör göra, men det finns goda möjligheter att de kan bidra till att göra hälso- och sjukvård både bättre, billigare och mer tillgänglig.

Läs studien på MIT Sloan Management Review

 

Om forskningen

Mellan 2018 och 2022 studerade författarna digitala vårdplattformar i Sverige, med fokus på plattformsstrategi, styrning av ekosystem och användarbeteende. De genomförde 108 intervjuer i 14 organisationer – fyra stora digitala primärvårdsplattformar, två plattformsteknikutvecklare, fem etablerade offentliga och privata hälso- och sjukvårdsleverantörer, två hälso- och sjukvårdsmyndigheter samt SKR, Sveriges kommuner och regioner – och med enskilda användare av digitala vårdplattformar.

Arbetet inkluderade också analyser av användarbeteende på två digitala vårdplattformar, med ett urval av 165 300 observationer. Statistiska data analyserades också från nästan 2,3 miljoner digitala konsultationer som utförts inom den svenska hälso- och sjukvården. Författarna studerade också över 200 policydokument och genomförde observationer vid 15 workshops med deltagare från ett brett urval hälso- och sjukvårdsområden och -tjänster. Bland dem fanns plattformsleverantörer, hälso- och sjukvårdsleverantörer, användare (både patienter och medicinska yrkesverksamma) och andra relevanta aktörer i hälso- och sjukvårdssystemet.

Om författarna

Marcus Holgersson och Joakim Björkdahl är biträdande professorer vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Anna Essén är docent vid House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm. Johan Frishammar är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Om MIT Sloan Management Review

MIT Sloan Management Review är en oberoende, forskningsbaserad tidskrift och digital plattform för företagsledare publicerad vid MIT Sloan School of Management, handelshögskolan vid Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, Massachusetts, USA.

Marcus Holgersson
  • Biträdande professor, Entrepreneurship and Strategy, Teknikens ekonomi och organisation
Joakim Björkdahl
  • Prefekt, Teknikens ekonomi och organisation