Chalmers startar helpdesk för jämställdhet i utbildningen

Nu startar Chalmers en helpdesk för universitetslärare, som ska bidra till att få in jämställdhet i utbildningarnas innehåll. ”Det handlar om att förbättra innovationsförmågan hos våra framtida ingenjörer” säger forskaren Anna Grzelec som driver initiativet.

Anna Grzelec

Inom den högre utbildningen ställs allt högre krav på jämställdhetsaspekter från såväl myndigheter och industrin som samhället i övrigt. Till sin hjälp får lärarna på Chalmers nu tillgång till en nyinrättad helpdesk, som kan guida i det konkreta arbetet med att integrera jämställdhet hela vägen in i utbildningens innehåll.

Den som driver satsningen är organisationsforskaren och civilingenjören Anna Grzelec vid avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle på institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Hon menar att frågan är av största vikt både för Chalmers och samhället:

– Det finns flera anledningar. Det ställs ökade krav från olika håll i samhället på hållbarhet, vilket det här ytterst handlar om. Genom att ta tillvara på olika gruppers perspektiv och erfarenheter kan vi skapa industrier och innovationer i samhället, som kan ta sig an de utmaningar vi har. Så det handlar om innovationsförmågan hos våra framtida ingenjörer.

Ett mer kortsiktigt perspektiv är att det finns krav från UKÄ, Universitetskanslersämbetet. Chalmers har ett godkänt kvalitetssystem – och nu är det dags att göra det som finns i kvalitetssystemet. Satsningen är en del i det arbetet: att säkra upp att högskolan har jämställdhet i innehåll och genomförande i utbildningen.

– Det gäller att fundera kring tekniken som våra ingenjörer kommer skapa i framtiden, eller de städer som arkitekterna är med och formar. Hur påverkar det stereotyper, könsroller och maktfördelning? Idag vi vet mycket om detta. Vi har forskat på det, vi förstår de här sakerna och nu ska det ut i universitetskurserna. Det är dags att ”mainstreama” det här i undervisningen.

Resulterar i en uppdaterad kursplan

Anna Grzelec kan ge många exempel på teknik som inte är jämställd. Krocktestdockor som bara simulerar manliga kroppar, eller AI-algoritmer som diskriminerar genom att de får med sig ”smutsig” data – även efter att man försökt rensa bort könsaspekter. Eller mobiltelefoner som är så stora att de inte går att hantera med bara en hand. Problemen finns inom alla tekniska och naturvetenskapliga områden.

– Ibland får vi höra från lärare att ”men vi berör inte människor i den här kursen”. Som inom matte eller fysik. Men det finns alltid en människa någonstans. Även om man håller på med en molekyl, så gör man det av en anledning – kanske för att skapa en cancermedicin. Och då finns det en läkare, en patient, det finns en familj till patienten, en familj till läkaren, och så vidare.

Den nya helpdesken går ut på att hjälpa lärarna att se saker de kanske inte tidigare sett och att tillsammans försöka hitta lösningar. Resultatet kan bli en uppdaterad kursplan. Det kan även handla om en helt ny modul, i form av en föreläsning och en inlämningsuppgift. Det kan också vara att man omformulerar någon uppgift eller lägger till några krav på en inlämningsuppgift eller en laboration.

Om du är lärare på Chalmers och intresserad att boka helpdesken, se information på intranätet.


Om forskningsprojektet

Satsningen på en helpdesk drivs inom ramen för forskningsprojektet ”Framtidens ingenjörer – framtidens samhälle? Jämställdhetsarbete i ingenjörsyrket” och genomförs av Anna Grzelec och Lisa Lindén på avdelningen Science, Technology and Society. Projektets syfte är att erhålla kunskap om ingenjörslärares uppfattningar, meningsskapande och föreställningar om genus i ingenjörsyrket och ingenjörsutbildningen. Denna kunskap ska användas för att identifiera hur genus- och teknikforskning, som till exempel diskriminerande konsekvenser av teknik, kan integreras i ingenjörsutbildningen. Projektet finansieras av Genie-satsningen.

Om Genie

Chalmers har sedan 2019 satsat på jämställdhetsfrågor genom rekordsatsningen Genie, Gender Initiative for Excellence. Projektet omfattar hela 300 miljoner kronor under en tioårsperiod. Det handlar bland annat om att öka andelen kvinnor i fakulteten och att skapa mer jämställda karriärvägar. Ambitionen är också att förbättra såväl forskning som utbildning genom ökad mångfald och inkludering. Läs mer om Genie

Anna Grzelec
  • Gästforskare, Science, Technology and Society, Teknikens ekonomi och organisation
Lisa Lindén
  • Docent, Science, Technology and Society, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Daniel Karlsson

Du kanske också är intresserad av