Bättre äldrevård med Skaraborgsmodellen

Mobila vårdteam, en modell där multisjuka äldre får hembesök av läkare istället för att åka till vårdcentralen, kan minska vårdkonsumtion hos äldre med hela 90 procent. Det stod klart när Svante Lifvergren, chalmersforskare och kvalitetschef på Skaraborgs Sjukhus, disputerade i december förra året.

Tillsammans med det mobila teamet i Västra Skaraborg studerade han flera utvecklingsprojekt under tio år. Utvärdering visade att modellen också ledde till en tydlig lindring av de mest besvärande symtomen hos patienterna. Nu har det framgångsrika arbetssättet, som i media börjat benämnas ”Skaraborgsmodellen”, spridit sig i sex kommuner och tanken är att hela Skaraborgs län ska utveckla modellen vidare.

DN rapporterar

Sveriges Radio rapporterar

Aftonbladet rapporterar

Svante Lifvergren
  • Affilierad universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Caroline Örmgård