Att engagera sig i förändring

Organisationsförändringar med bredare engagemang föreslås vara nyckeln till framgångsrik förändring i en allt mer komplext och snabb förändringskontext. Detta undersöker Rita Berggren i sin doktorsavhandling.

Rita Berggren

Läs vidare i den engelska versionen.

 

 

Läs avhandlingen: Getting involved in change: Enabling distributed change agency through organizational control and trust

Disputation: 8 september 2023, se länk ovan.

Tobias Fredberg
  • Biträdande professor, Entrepreneurship and Strategy, Teknikens ekonomi och organisation