Sveriges ingenjörer finansierar forskningsförstudier på Chalmers

Bild 1 av 1
Laboratoriemiljö

I samarbete med Chalmers styrkeområde Transport har organisationen Sveriges Ingenjörer valt ut fyra forskningsförstudier för finansiering med 250 000 kronor vardera.

Balázs Adam Kulcsár
Balázs Adam Kulcsár

– Forskningsbaserad innovation på transportområdet är en absolut förutsättning för den gröna omställningen av sektorn, säger Balázs Adam Kulcsár, ledare för Chalmers styrkeområde Transport. Som svar på utlysningen från Sveriges Ingenjörer har förstudier med klar innovationspotential valts ut och vi ser verkligen fram emot resultaten av dem.

De fyra förstudierna är:

 1. Adaptive and Network-Level Traffic Signal Control for Sustainable Traffic Management (ANTSC).
  Nätverksstyrning av trafikljus för att hållbarhetsoptimera trafikflöden, speciellt i större städer, i syfte att minska trafikstockningar och utsläpp, vilket bidrar till mer hållbara, effektiva och rättvisa transportsystem.
  Forskare på Chalmers: Kun Gao, ACE, och Musa Furkan Keskin, E2
 2. A pre-study of multifunctional material-based battery packs for electric vehicles to achieve lightweight and effective heat transfer
  Användning av multifunktionella material för att kunna skapa mer hållbara batterier– lätta och med effektiv värmehantering – för eldrivna fordon, och därmed bidra till fordonsindustrins omställning.
  Forskare på Chalmers: Hua-Dong Yao, M2, och Jinhua Sun, IMS
 3. Electrostatic brakedust collector
  Utveckla en innovativ produkt för elektrostatisk infångning av bromspartiklar på fordon, för att möta kommande EU-lagstiftning och i förlängningen bidra till minskad negativ hälsopåverkan från transportsektorn.
  Forskare på Chalmers: Jonas Sjöblom, M2 och Henrik Ström, M2
 4. SOC: Smart charging stations Operations in the era of vehicle-to-grid (V2G) bi-directional Charging
  Ta fram en smart metod för optimerad schemaläggning vid tvåvägsladdning – ett sätt att bidra till minskad nätverksbelastning, vilket ger ökad energieffektivitet i samhället och minskade kostnader för fordonsägarna.
  Forskare på Chalmers: Jiaming Wu, ACE

 

FAKTA:

Sveriges Ingenjörers miljöfond och Swedbank humanfond

Medlen som finansierar förstudierna hämtas från Sveriges Ingenjörers miljöfond, bildad 1993 med syftet att stödja projekt, studentarbeten och forskning som bidrar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och vårt närområde. Miljöfonden erhåller i sin tur medel från Sveriges Ingenjörer-medlemmarnas sparande i Swedbank Humanfond, där två procent årligen avsätts för samhällsnytta och hållbar teknisk utveckling.

I samarbete med Chalmers har Sveriges Ingenjörer tidigare 2024 även utlyst stipendier till studenter. Också dessa medel hämtades ur miljöfonden. Mer information i nyhetstext på Chalmers webbplats här.