Styrkeområde Nanos Postdok nätverk

Att flytta till Sverige och börja arbeta på ett annat universitet kan vara spännande men också utmanande i början. Hur fungerar allt det praktiska? Och hur hittar man personer i samma situation som en själv? Det är två av frågorna många nyanlända post-doks undrar över. Nätverket kan då vara till stor hjälp- både på ett personligt och professionellt plan.

Maria Brollo

Maria Brollo är arrangör av nätverket. Maria kom till Sverige 2021 från Brasilien och är Postdok på institutionen för fysik, i Eva Olssons grupp.

- När du anländer i Sverige som en postdok från ett annat land finns det inte så mycket information och sammanhang att hitta. Nätverket ska därför vara till för att informera om allt du behöver veta om Sverige, Chalmers och allt du behöver veta som Postdok. För många är det komplicerat i början när man flyttar till ett nytt land, som till exempel hur man hyr en bostad eller öppnar ett bankkonto. Därför är det viktigt att ha ett nätverk för att lära känna andra som är i samma situation och hjälpa varandra

Idén föddes ur ett självupplevt behov

När Maria själv kom till Sverige, kände hon sig ensam och vilsen. Eftersom hon ser sig själv som en extrovert person, kände hon ett behov av att träffa personer i liknande situation och hitta ett sammanhang på Chalmers.

– Normalt sett kommer vi till Sverige utan att känna någon, utan familj och vänner som kan hjälpa till. Det är därför svårt att förstå hur allting fungerar, förklarar Maria.

Maria är initiativtagare och organiserar nätverket tillsammans med sina kollegor Alok Ranjan och Carlos Benitez. Just nu är det ungefär 60 medlemmar i nätverket och de har än så länge haft två möten sedan starten 2022.

En personlig och professionell hjälp

– Personer som kan delta i vårt nätverk, är postdok som är relaterade till Nano-vetenskap från flera olika institutioner. Målet är att det ska vara fyra gånger per år där vi träffas, pratar om våra erfarenheter och hjälper varandra. Vi försöker anordna två informella och två mer formella träffar.

- Främst finns det ett syfte på ett personligt plan att träffas och utbyta erfarenheter. Det är också nyttigt ur ett professionellt sammanhang då det kan leda till ett forskarsamarbete i framtiden. Vi behöver därför bli fler som samlas och engagerar oss för att nätverket ska bli så bra som möjligt, förklarar Maria.

Är du intresserad av att gå med? Kontakta Maria för att anmäla dig till mejllista för att få information om kommande träffar.

Skribent

Amelia Brådenmark