Stärker kompetensen i viktiga framtidsfrågor

Anna-Johanna Klasander konstnärlig professor, Martin Andersson, professor i ytkemi och Rikard Landberg, professor i Food and Health, samtliga verksamma vid Chalmers tekniska högskola, är tre av de 39 framstående forskare och experter vid företag och offentlig sektor som nu väljs in som nya ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

De nya svenska och internationella ledamöterna ska ytterligare stärka och bredda IVAs kompetens i viktiga framtidsfrågor inom tekniska och ekonomiska vetenskaper samt för näringslivets utveckling.

– Våra nya ledamöters samlade erfarenheter och kompetenser kommer bli en fantastisk tillgång för IVA. Särskilt digitalisering och hållbar utveckling stärks – det är viktiga kompetensområden för att vi ska kunna hantera framtida utmaningar, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Anna-Johanna Klasander, Konstnärlig professor vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers och forsknings- och utvecklingschef på White Arkitekter AB, väljs in i IVAs avdelning Samhällsbyggnad.

Martin Andersson professor i ytkemi vid Kemi och kemiteknik på Chalmers, väljs in i IVAs avdelning Kemiteknik.

Rikard Landberg, professor i Food and Health vid biologi och bioteknik på Chalmers, väljs in i IVAs avdelning Bioteknik.

Nya ledamöter väljs in en gång per år
IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. IVA tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.
IVA bildades för över 100 år sedan och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi.

IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Akademins tolv avdelningar föreslår nya ledamöter. Därefter är det IVAs högsta beslutande organ, Akademisammankomsten, som beslutar om invalen.


Läs mer i pressmeddelandet från IVA:
Här är IVAs nya ledamöter – hela listan - IVA