Ny vice styrkeområdesledare i styrkeområde Transport

Bild 1 av 1
Porträttbild på Ala Arvidsson
Ala Arvidsson ser fram emot sitt nya uppdrag som vice styrkeområdesledare för styrkeområde Transport.

Ala Arvidsson har utnämnts till ny styrkeområdesledare för styrkeområde Transport. Hon tillträder sitt nya uppdrag den 1 maj då Kajsa Hulthén lämnar över rollen efter sex år som vice styrkeområdesledare. Vi bad Ala att kort presentera sig.

Berätta lite om dig själv

– Jag heter Ala Arvidsson och är docent i teknikens ekonomi och organisation vid avdelningen för Supply and Operations Management på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Min forskning fokuserar på interaktioner, samarbeten och samordning mellan företag och organisationer i syfte att förbättra olika flöden i leveranskedjor.

Sedan 2014 har jag varit involverad i flera projekt inom dessa områden. Min forskning spänner över områden såsom urban logistik till hur fordonstillverkare kan säkerställa sin materialförsörjning med bibehållen hållbarhet och teknisk relevans. Samarbete innebär inte bara möjlighet till miljömässiga och ekonomiska vinster utan är en nödvändighet för att möta de utmaningar som finns. En stor del av min forskning handlar därför om att besvara hur- och varför- frågor inom dessa ämnen.

Vad tilltalar dig med styrkeområde Transport?

– Jag har haft en kontinuerlig kontakt med styrkeområde Transport sedan 2014, från det att jag flyttade till Göteborg från Lunds universitet för att fortsätta min forskning här. Tack vare styrkeområdet och dess initiativ har jag kunnat forma min forskning och mitt forskarnätverk i Göteborg. Så att nu få möjlighet att bli delaktig i ledningen av denna ’forskarcommunity’ känns väldigt spännande!


– Även om jag redan tidigare har studerat omvandlingen av fordonsindustrin med mina ”forskarglasögon”, inklusive aspekter av automation och elektrifiering, ska det bli väldigt intressant att engagera mig i ett ännu större perspektiv på transportsystemet. Hela vägen från teknikutveckling (av till exempel EV-batterier och bränsleceller) till förbättringar av flöden och mobilitet, tjänstefiering av branschen och frågor som påverkar olika aktörers beteenden och val. Inom alla dessa områden ser vi ett kontinuerligt behov av fler interaktioner och samarbeten över gränser (såsom disciplin, sektor och bransch) för att ta itu med behov och utmaningar i samhället Det ska bli intressant och spännande att lära sig mer om olika tillvägagångssätt och forskningsområden kopplade till styrkeområde Transport och att engagera sig i att överbrygga klyftor och att hitta möjliga synergier.


Hur kommer du att ta dig an ditt nya uppdrag, vad händer närmast?

– Jag kommer att börja under våren och starta med att bekanta mig ytterligare med infrastrukturerna, processerna, nätverken och systemen. För mig är det väldigt viktigt att dela kunskap över de traditionella gränserna för att ta itu med utmaningar i transportsystemet. Därför är jag väldigt glad över att få fortsätta det goda arbetet som redan bedrivs inom styrkeområde Transport.