Chalmers tar plats i GoCo arena

​Nu är det klart – även Chalmers går in i GoCo arena, en samverkansplattform där Chalmers ser möjligheter till att bidra med kunskap, kompetens och lösningar inom hälsa och teknik, ett av Chalmers styrkeområden. 

​Skissbild på GoCo:s framtida anläggning
​Skissbild på GoCo:s framtida anläggning. Foto: GoCo​​​ Health Innovation City.

GoCo Arena är en del av GoCo Health Innovation City, en satsning med ambition att bli ettvärldsledande innovationskluster inom hälsa och teknik. För snart tre år sedan togs det förstaspadtaget till GoCo Health Innovation City i anslutning till AstraZenecas anläggning i Mölndal. Sedandess har GoCo Arena växt fram som en samverkansplattform för akademi, forskning och näringslivmed just samarbete och kunskapsutbyte i fokus.


– För Chalmers är forskningsfältet i skärningen mellan teknik och hälsa oerhört viktigt framåt, sägerrektor Stefan Bengtsson. Det är ett område där vi är starka redan i dag. Lägg till Chalmersgrundläggande DNA som kombinerar vetenskaplig excellens med samarbetsanda och närhet tillindustrin och samhället – då blir det självskrivet att vi ska engagera oss i byggandet av ettinnovationskluster inom hälsa och teknik.
Chalmers går nu in som så kallad Founding Partner men har hela tiden varit en aktiv del avutvecklingen, inte minst inom GoCo Active.


– Det har varit spännande att medverka vid utvecklingen av GoCo Active och ett blivandeexcellenscentrum inom Idrottsmedicin, vilket nu skapar möjligheter för forskare från Chalmers attsamverka inom idrottsrelaterad forskning på ett helt unikt sätt, säger Ann-Sofie Cans,styrkeområdesledare för Hälsa och teknik. När Chalmers nu tar steget in som Founding Partner skapasmöjligheter att också medverka i etablering av liknande samverkansmiljöer inom till exempel cell- ochgenterapi samt andra viktiga områden inom hälsa där både GU och Chalmers har stark forskning.


Mats Lundqvist, vicerektor för nyttiggörande, är den som kommer att hålla i den strategiska relationen.


– Hälsa och teknik eller ”Health tech” som området kallas är något Chalmers vill bidra till inom ramenför GoCo arena. Vi ser stora värden i GoCo som en plattform inte bara för forskning, utan också förentreprenörskap och industriell utveckling. I samverkan med företag, Sahlgrenska akademin ochuniversitetssjukhuset så vill vi bidra till att realisera potentialen i den forskning som finns inom ledandeskandinavisk Life science FoU, säger Mats Lundqvist.


Mer information och bakgrund


I GoCo Arena ingår Sahlgrenska Akademin, Mölnlycke Health Care, AstraZeneca, Fujirebio Diagnosticsoch Wellspect HealthCare.

Projektet GoCo Health Innovation City har initierats av företagen Next Step Group, Vectura Fastigheteroch AstraZeneca.