Smitta!

Bild 1 av 2
Rum av metall
Teknikutrymme med rör
Rum för att testa luftrörelser och ventilation

Den 19 april genomfördes en workshop kring smittspridning i sjukhusens allmänna lokaler. 

Detta som en del av ett arbete med ett kommande konceptprogram som CVA tar fram till PTS Forum. 35 personer deltog och diskuterade. En mindre workshop fokuserande ventilation är genomfördes tillsammans med installations- och ventilations-forskare i Lund den 22 maj.

Utmaningen i detta arbete är att se bortom pandemin och spana framåt, konceptprogrammet blir klart i början av hösten.