Sjukhusens allmänna lokaler - Planering för att minska smittspridning

Bild 1 av 1
Illustration i diagram-stil. Pilar som visar separata flöden genom ett område.

CVA tillsammans med Program för teknisk standard (PTS) har tagit fram konceptprogrammet Sjukhusens allmänna lokaler - Planering för att minska smittspridning.

De lokaler som är i fokus är vårdens öppna lokaler, från angöring till väntrum på olika nivåer och kommunikationsytor. Det vill säga de lokaler dit alla kommer, passerar eller som många berörs av. Detta konceptprogram berör, som tidigare program, lokalplaneringsfrågor och är kompletterat med ett avsnitt om ventilation. Forskning visar att ventilation har en betydelsefull roll avseende luftburen smittspridning, men i de hittills publicerade konceptprogrammen berörs inte ventilation mer än mycket översiktligt.

Konceptprogrammet på PTS hemsida