Utfasningen av kol går för långsamt – världen går mot 3 graders uppvärmning

Användningen av kolkraft minskar inte tillräckligt snabbt. Parisavtalets mål om maximalt 2 graders uppvärmning ser ut att kraftigt överskridas och världen går istället mot en temperaturökning på 2,5–3 grader. Det visar en ny studie från Mistra Electrification som forskare från Chalmers och Lunds universitet står bakom.

Skorsten med mörk rökpelare

– Fler och fler länder lovar att de ska fasa ut kol ur sina energisystem, det är positivt. Men tyvärr är deras åtaganden inte tillräckligt kraftfulla. Ska vi ha en realistisk chans att klara 2-graders-målet behöver utfasningen av kol ske snabbare, och länder som förlitar sig på andra fossila bränslen behöver öka sin omställningstakt, säger Aleh Cherp, professor vid internationella miljöinstitutet på Lunds universitet.

Utfasningen av kol är en nödvändighet för att världens temperaturökning sedan industrialiseringens början ska hålla sig under 2 grader. I en studie från Mistra Electrification har en grupp forskare analyserat 72 länders utlovade åtaganden för att fasa ut sin kolanvändning 2022–2050.

I de bästa scenarierna från forskarna finns en möjlighet att temperaturökningen håller sig under 2 grader. Men det förutsätter bland annat att både Kina och Indien börjar fasa ut sin kolanvändning inom fem år. Dessutom behöver deras utfasning gå lika snabbt som den har gjort i Storbritannien och snabbare än vad Tyskland har lovat.

Forskargruppen har även tagit fram scenarier som de bedömer som mest realistiska. De pekar på att jorden går mot en global uppvärmning på 2,5–3 grader.

– Ländernas åtaganden är inte tillräckliga, inte ens bland de länder som är mest ambitiösa. Dessutom riskerar Rysslands invasion av Ukraina att äventyra flera av ländernas åtaganden, säger Jessica Jewell, docent i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola.

Studien visar att de 72 ländernas åtaganden för att fasa ut kolkraft är snarlika varandras och i linje med historiska data för hur snabbt kolkraft fasats ut tidigare.

Om studien

Studien “Phasing out coal for 2 °C target requires worldwide replication of most ambitious national plans despite security and fairness concerns” finns publicerad på iopscience.iop.org.

Om Mistra Electrification

Forskningsprogrammet Mistra Electrification syftar till att accelerera omställningen till ett hållbart och effektivt energisystem. Programmet ska ta fram kunskap, med fokus på elektrifiering och sektorskoppling, för att möjliggöra en rättvis omställning. Huvudfinansiär är forskningsstiftelsen Mistra. Programvärd är forskningsföretaget Energiforsk, som leder programmet tillsammans med Chalmers tekniska högskola. Läs mer på Mistra Electrifications webbplats

Foto på skorstenen: "Cloud Maker", Ken Day, CC BY 3.0, Wikimedia Commons.

Kontakt

Jessica Jewell
  • Docent, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap