Till minne av Roy Booth

Bild 1 av 1
Roy Booth
Roy Booth framför 25 m-teleskopet på Onsala rymdobservatorium Fotograf: J-O Yxell

Roy Booth, tidigare föreståndare för Onsala rymdobservatorium, avled efter en längre tids sjukdom den 23 februari 2024. Roy blev 85 år. Roy Booth var verksam som professor vid Chalmers och Onsala rymdobservatorium i 25 år, från 1981 till 2005, och när observatoriet definierades som en nationell anläggning 1990 blev Roy dess föreståndare, och var detta fram till pensioneringen

Roy Booth var drivkraften bakom många av Onsala Rymdobservatoriums viktigaste satsningar, som etableringen av Swedish-ESO Submillmetre Telescope (SEST) i Chile, observationssatelliten Odin samt i det europeiska VLBI-nätverket. En röd tråd genom Roys karriär var att han var en passionerad förespråkare för internationellt samarbete inom astronomi. och en motståndare till snäva nationella perspektiv.

Läs minnesordet över Roy Booth på Onsala rymdobservatoriums sidor här på webbplatsen