SKA-observatoriet firar byggstart för jätteteleskop i Sydafrika och Australien

Bild 1 av 2
Tusentals antenner ska utgöra teleskopet SKA-Low i Australien.​​ ​Bild: SKAO
Antenner i teleskopet SKA-Mid (Bild: SKAO)
Tusentals antenner ska utgöra teleskopet SKA-Low i Australien.​​ ​Bild SKAO

​På plats i Sydafrika och Australien firar SKA-observatoriet den 5 december 2022 byggstart för observatoriets världsledande radioteleskop. Chalmers leder Sveriges deltagande i projektet.

Mitt i Karoo-öknen i Sydafrikas Northern Cape-provins ligger platsen där teleskopet SKA-Mid ska byggas, och där är det Catherine Cesarsky, ordförande i SKAO:s råd, som representerar SKAO nu när byggstart firas. Generaldirektör Phil Diamond deltar vid i en liknande ceremoni i västra Australien där teleskopet SKA-Low ska byggas. I Sverige firas det med tårta på Chalmers tekniska högskola i Göteborg; det är Chalmers och Onsala rymdobservatorium som koordinerar landets bidrag till det som ska bli världens största och mest avancerade radioteleskop.

John Conway, professor i radioastronomi vid Chalmers, representerar Sverige i SKA-projektet.

– Teleskopen i SKA blir nu verklighet på plats i Sydafrika och Australien, och i hela världen är förberedelserna i full gång för både gigantiska mängder data och stora forskningsgenombrott. Jag är tacksam för allt arbete som kollegor i Sverige och i hela världen har lagt så här långt på dessa fantastiska teleskop. Det är en ära för oss att förvalta det förtroende som vi har fått från både markens traditionella ägare och från medlemsländernas regeringar, säger han.

Värdländernas forskningsministrar, Blade Nzimande (Sydafrika) och Ed Husic (Australien) väntas förklara teleskopplatserna redo för att byggarbete kunna börja. De kommer även att tillkännage de första företagen som tilldelas kontrakt för att bygga en del av den omfattande infrastruktur som krävs för teleskopen. Samtidigt avslöjas även de kontrakt som tilldelats för att tillverka teleskopens antenner.

Antennerna i teleskopet SKA-Low, Illustration: SKAO
Antennerna i teleskopet SKA-Low är var och en två meter hög och till formen liknar de julgranar. Illustration: SKAO
Fotograf: SKAO

Hedersplatser vid ceremonierna har dock representanter för de lokala samhällena kring de nya teleskopen. I Australien kommer de inhemska titelinnehavarna och traditionella ägare till platsen, Wajarri Yamaji-folket, att genomföra en traditionell välkomstceremoni. I Sydafrika framför en grupp dansare en version av den uråldriga riel-dansen på platsen där SKA:s första parabolantennen byggs.

På plats finns även representanter för regering och lokala myndigheter samt representanter för SKAO:s lokala partnerorganisationer, South African Radio-Astronomy Observatory (SARAO) och Australiens vetenskapsråd CSIRO.

Byggstartsceremonierna kommer 18 månader efter att SKAO:s råd godkände byggandet av observatoriets två teleskop. I Sydafrika kommer 133 parabolantenner komplettera de 64 som idag utgör SKA:s föregångarteleskop MeerKAT för att bilda ett nytt teleskop, SKA-Mid. Australien blir värd för en uppställning av hela 131 072 tvåmeter höga antenner – som var och en påminner om en julgran – som tillsammans utgör teleskopet SKA-Low.

Tillsammans kommer SKA-teleskopen att bli världens största och mest kapabla instrument för radioastronomi. Högkvarter för observatoriet SKAO ligger vid Jodrell Bank utanför Manchester i Storbritannien. Under SKA-teleskopens förväntade 50-åriga livslängd kommer de att hjälpa forskare att svara på avgörande frågor om universums tidigaste år, samt nysta upp några av astrofysikens djupaste mysterier.

 

Allt sedan juli 2021 har arbetet med bygget av SKA-teleskopen ökat i omfattning. SKAO har tilldelat fler än 40 kontrakt med ett totalt värde på omkring 150 miljoner euro. Fokus för de första upphandlingarna har varit att utveckla mjukvara, att anlita professionella tjänsteföretag för att övervaka bygget samt inköp av komponenter som programmerbara kretskort som för närvarande råder brist på över hela världen.

 

Ytterligare kontrakt för infrastruktur och tillverkning med värde på hundratals miljoner euro offentliggöras den 5 december.


Med infrastrukturkontrakt på plats är SKAO på väg att nå nästa milstolpe. År 2024 ska de fyra första antennerna i SKA-Mid och de första sex stationerna i SKA-Low kunna fungera tillsammans som ett enda teleskop.

Tack vare teleskopens design som interferometrar – där signalerna från flera teleskop kombineras för att fungera som ett gigantiskt teleskop – kan de första vetenskapliga resultaten väntas redan innan teleskopen är färdigställda i slutet av 2020-talet.

Blir SKA-radioteleskopen först med att göra det möjligt för forskare att bedöma om Albert Einsteins allmänna relativitetsteori håller i extrema miljöer, till exempel där supermassiva svarta hål kolliderar? Kommer de att kunna fastställa när och hur de första stjärnorna började lysa efter big bang? Kommer de till och med hitta tecken på främmande liv? Teleskopen är utrustade och planerade för att ta itu med dessa stora, förbryllande frågor – och många fler därtill.

Läs mer:

SKA Observatory celebrates start of telescope construction in Australia and South Africa (pressmeddelande på engelska, 5 December 2022, SKAO)
Mer om bygget av SKA-teleskopen på SKAO:s hemsida skao.int​
Nyckelroll i världens största radioteleskopprojekt (Chalmers artikel september 2021)​

 

Parabolantennerna i teleskopet SKA-Mid i Sydafrika:
Parabolantennerna i teleskopet SKA-Mid i Sydafrika: mottagare som konstruerats och byggts i Sverige kommer att ingå i var och en av de 133 antennerna. Illustration: SKAO
Fotograf: SKAO

Mer om SKAO

SKA-observatoret, SKAO, är en mellanstatlig organisation som består av medlemsländer i fem kontinenter med huvudkontor i Storbritannien. Dess uppdrag är att bygga och driva banbrytande radioteleskop för att omvandla vår förståelse av universum och gynna människor genom globalt samarbete och innovation.

Observatoriets två teleskop, som består av hundratals stora respektive tusentals mindre antenner, kommer att byggas i Sydafrika och Australien och väntas bli världens mest avancerade radioteleskop. En senare expansion planeras i både värdländer samt i andra afrikanska partnerländer.
Tillsammans med andra toppmoderna forskningsanläggningar kommer SKAO:s teleskop att utforska kunskapens okända gränser och fördjupa vår förståelse för universums viktigaste fysikaliska processerna, som bland annat hur galaxer bildas och utvecklas, fundamentalfysik i extrema miljöer, och livets ursprung. enom att bland annat utveckla innovativ teknik kommer SKAO att bidra till att möta globala samhällsutmaningar. SKAO deltar därmed i strävan att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling, och kommer att innebära betydande påverkan även utanför vetenskapliga sammanhang, både i och bortom medlemsländerna. SKAO erkänner och tackar de ursprungsfolken och ursprungskulturer som traditionsenligt bebott de markerna där dess anläggningar ligger. I Australien erkänner SKAO Wajarri Yamaji som de traditionella ägarna och titelinnehavarna av Inyarrimanha Ilgari Bundara, Murchison Radio-astronomy Observatory.


Fakta om Onsala rymdobservatorium och Sveriges roll i SKA-projektet

Onsala rymdobservatorium är Sveriges nationella forskningsinfrastruktur för radioastronomi. Värd för observatoriet är Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers tekniska högskola. Onsala rymdobservatorium förser forskare med utrustning för studier av jorden och resten av universum. I Onsala, 45 km söder om Göteborg, drivs fyra radioteleskop, en station i teleskopnätverket Lofar, samt annan utrustning för forskning om jorden och atmosfären. SKA-projektet är ett av flera internationella projekt som observatoriet medverkar i. Onsala rymdobservatorium får stöd från Vetenskapsrådet och från Lantmäteriet för aktiviteter inom astronomi respektive geovetenskap.

Kontakter

Robert Cumming, astronom och kommunikatör, Onsala rymdobservatorium, Chalmers, tel: 070 493 3114 eller 031-772 5500, robert.cumming@chalmers.se.
John Conway, professor och föreståndare, Onsala rymdobservatorium, Chalmers, 031-772 5500, john.conway@chalmers.se

Fakta om SKA

● SKAO (SKA Observatory) är en nästa generations-anläggning inom radioastronomi och big data som kommer att göra revolution i vår förståelse av universum och fysikens grundläggande lagar.
● SKAO består av två radioteleskop – SKA-Low och SKA-Mid – som tillsammans bygger det känsligaste radioobservatoriet någonsin.
● De 16 medlemsländerna och observatörsländerna är Australien (medlem och värdland), Kanada (samarbetsavtal), Kina (medlem), Frankrike (i anslutningsfas), Tyskland (anslutningsfas), Indien (samarbetsavtal), Italien (medlem), Japan (observatör), Nederländerna (medlem), Portugal (medlem), Sydafrika (medlem och värd), Sydkorea (observatör), Spanien (medlemsstadiet), Sverige (samarbetsavtal), Schweiz (medlem) och Storbritannien (medlem och värd).
● Sedan juli 2021 har SKAO tilldelat fler än 40 kontrakt värda cirka 150 miljoner euro. De första upphandlingarna har inrikning på mjukvara, projektledning och övervakning av byggarbeten, samt inköp av komponenter, exempelvis programmerbara kretskort, som det för närvarande råder global brist på.
● SKAO är en mellanstatlig organisation, etablerad 2021. Det är bara den andra organisation i sitt slag med astronomi som fokus. SKAO är den juridiska enhet som ansvarar för att konstruera, driva och underhålla SKA-teleskopen.
● Båda platserna har valts ut speciellt på grund av deras avlägsna lägen fria från radiostörningar, med lämpligt klimat samt oöverträffade utsikter mot den södra stjärnhimlen, vilket gör dem till perfekta platser för radioastronomi.
● Teleskopen är interferometrar. Det innebär att signaler från många antenner kombineras för att fungera som ett gigantiskt teleskop. De första vetenskapliga resultaten väntas innan teleskopen är färdigställda i slutet av detta årtionde.
● På SKAO:s globala huvudkontor vid Jodrell Bank i Storbritannien arbetar än 150 experter inom bland annat vetenskap, teknik, projektledning, policy och internationell rätt.
● Australiens och delstaten Western Australias regeringar samt CSIRO och samhället Wajarri Yamaji arbetade nära tillsammans för att få på plats ett avtal om markanvändning för urfolk (ILUA), som tillkännagavs den 5 november 2022, som kommer att göra det möjligt att bygga SKA på Wajarri Yamajis mark. Omfattande kulturarvsundersökningar, som täcker cirka 400 km mark, har genomförts under de senaste fyra åren, där Wajarri-folk har tillhandahållit information som används för att säkerställa att Wajarri-arvet skyddas.

Bilder och filmer:

För bilder och filmer, se SKAO:s mediepaket hos skao.int.

A (längst upp) - Tusentals mindre antenner utgör teleskopet SKA-Low som nu byggs i Australien.
Illustration: SKAO

B - Parabolantennerna som utgör teleskopet SKA-Mid placeras i Sydafrika.
Illustration: SKAO

C. Antennerna i teleskopet SKA-Low är var och en två meter hög och till formen liknar de julgranar.
Illustration: SKAO

D - Parabolantennerna i teleskopet SKA-Mid i Sydafrika: mottagare som konstruerats och byggts i Sverige kommer att ingå i var och en av de 133 antennerna.
Illustration: SKAO

Kontakt

Robert Cumming
  • Kommunikatör, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap
John Conway
  • Professor, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Skribent

Robert Cumming