Rymdbranschen samlas på Chalmers

​​Den 10–12 oktober samlas rymdbranschens aktörer i Göteborg för konferensen Rymdforum 2021, där man under två dagar ska diskutera den senaste forskningen, tekniska landvinningar och Sveriges roll i rymden. Rymdindustrin har en nyckelroll när det gäller vår förmåga att hantera klimatutmaningen, miljö och säkerhet – och bland annat rymdminister Matilda Ernkrans deltar.​

Allt fler myndigheter, företag och individer i Sverige använder rymdteknik för allt från klimatforskning, miljö och väderprognoser till lantbruk, fiske och trafikplanering. Och antalet satelliter i drift förväntas bli tiotusentals inom ​de kommande tio åren. I den senaste budgetpropositionen föreslår regeringen en årlig ökning av rymdbudgeten med 100 miljoner kronor.

Kort sagt – rymden är viktigare än någonsin. Och det är i Västsverige som den svenska rymdindustrin har sitt säte, i en bransch vars betydelse ökat explosionsartat de senaste åren.

  • Men hur går arbetet med en månbas för rymdfärder?
  • Hur ser Europas planer för rymden ut?
  • Vilken betydelse har framtidens satelliter för framtidens kommunikationsnätverk?
  • Hur bidrar rymdverksamheten till entreprenörskap och tillväxt?
  • Hur kan rymdsystemen hjälpa till att nå målen för Agenda 2030?
  • Och kommer vi någonsin att hitta liv på andra planeter?

Detta och mycket mer diskuteras vid konferensen Rymdforum 2021.

Temat för årets Rymdforum är ”Space in new era”. Bland deltagarna finns rymdminister Matilda Ernkrans, Rymdstyrelsens Generaldirektör Anna Rathsman, Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson, liksom en mängd utländska och svenska experter, forskare, politiker och företagsledare. Här finns även en utställning där de flesta svenska rymdföretag ställer ut.

I samarbete med Chalmers arrangerar Astronomisk Ungdom även en workshop för gymnasieelever.

Läs mer om programmet och talarna på Rymdforum 2021:s webbplats.

Konferensen arrangeras av Cobham Gaisler i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Stad, representerad av Business Region Göteborg och Göteborg & Co.

Arrangörerna om ​rymdindustrins​ betydelse
På Chalmers pågår världsledande forskning om rymden med hjälp av radioteleskop, men här finns även forskare som använder satelliter för att studera jorden, atmosfären och vulkaner samt utvecklar superkänsliga antenner och mottagare.

– Väldigt viktigt för all denna forskning är våra täta samarbeten med rymdindustrin i Västsverige, det ger oss möjlighet att påverka utvecklingen, samt kunskap om vad som är och kommer att bli möjligt, säger Elvire De Beck, forskarassistent vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.

Globalt händer mycket just nu i rymdbranschen. De privata investeringarna för kommunikationssystem skjuter i höjden och affärsmodeller förändras. Teknik som AI, avancerade mikroprocessorer och ny halvledarteknik möjliggör nya tillämpningar och billigare tjänster. Jakten efter spår av liv på andra planeter engagerar alltfler länder runtom i världen.

– Vi kan vara stolta att svensk rymdindustri levererar produkter till satelliter på en global marknad men vi behöver vara fortsatt innovativa. Och stora samhällsutmaningar som klimatet, havsmiljön, effektivisering av transportsektorn och säkerhet ställer nya krav på rymdsystemens förmåga att ge oss ovärderlig information och hur politiken utnyttjar denna möjlighet inom till exempel Europasamarbetet, säger Folke Brundin, affärsutvecklare Cobham Gaisler och ledamot av IVA.

I det västsvenska näringslivet är rymdindustrin en viktig del:

– Branschen sitter på stor teknisk kompetens och sprider sitt kunnande till andra starka kluster i regionen, exempelvis inom digitaliserade tjänster, den maritima sektorn och fordonsindustrin med hela utvecklingen av autonoma fordon. Det finns också stor potentiell koppling till byggandet av framtidens smarta städer, säger Lars Bern, gruppchef transporter och fordon, Business Region Göteborg.