Positiva resultat av kortare arbetstid i Göteborg

Kanske drömmer du om att kunna jobba mindre? En ny forskningsrapport från Göteborg visar att det finns stora fördelar med kortare arbetstid. Såväl anställda som deras chefer vittnar om bättre livsbalans, hållbarhet och hälsa. Mer ledig tid kan också gynna vår miljö. ​

Illustration, överkorsad vägskylt med 40 km/h

​​Den nya hållbarhetsanalysen om förkortad arbetstid: "Om att kunna välja förkordad arbetstid" (pdf) bygger på en omfattande undersökning av nästan 1 000 anställda i Göteborgs Stad. År 2015 beslutade staden att heltidsanställda som vill gå ner i tid ska få göra det – oavsett motiv. Vanligtvis är det bara småbarnsföräldrar och studenter som har lagstadgad rätt att arbeta deltid.

En stor majoritet av de kommunanställda som valde att gå ner i tid – och även lön – tyckte att de fick bättre livsbalans och hälsa, även om vissa upplevde stress och oro för privatekonomin. Även deras chefer tyckte att fördelarna var större än nackdelarna när det gäller att banta 40-timmarsveckan som nu har ett halvt sekel på nacken.

– Vi blev överraskade av att cheferna i allmänhet såg så positivt på deltidsarbete. Deras grundsyn var att det som är bra för den anställde också är bra för verksamheten, säger Chalmersforskaren Jörgen Larsson (bilden), som har lett det tvärvetenskapliga forskningssamarbetet mellan Chalmers, Göteborgs universitet, KTH och Göteborgs Stad.

Fördelarna övervägde

Bland annat ansåg de intervjuade cheferna att den kortade arbetstiden gav minskad risk för sjukskrivningar och bättre möjligheter att behålla anställda. Dessa fördelar upplevdes som mer påtagliga än nackdelarna i form av ökade svårigheter med bemanning och att hitta tider för möten.
Ett av de viktigaste målen med forskningsprojektet var att titta på vad som gör att människor vill gå ner i arbetstid.

– Det vanligaste motivet var att heltidsarbetet helt enkelt var för psykiskt eller fysiskt krävande. Många har så krävande jobb, och ibland även en dålig hälsa, att de känner sig tvingade att arbeta deltid. För att komma tillrätta med denna form av ofrivillig deltid är det viktigt att arbetsmiljön förbättras generellt och även att kraven individanpassas, säger Jörgen Larsson.

Studien kastar också nytt ljus på vad som är ett modernt och hållbart sätt att leva, även ur ett ekologiskt perspektiv. Till exempel kan kortare arbetstid ge ökade möjligheter till en hållbar livsstil, som att kunna lägga tid på att handla second hand eller dela saker med andra.

– 40-timmarsveckan, som firar 50 år som lagstadgad normalarbetstid, är djupt rotad hos oss – att arbeta mindre ses som avvikande beteende. Resultaten av vår undersökning ifrågasätter det utifrån flera perspektiv, säger Jörgen Larsson.

För mer information

Ladda ner rapporten OM ATT KUNNA VÄLJA FÖRKORTAD ARBETSTID, En hållbarhetsanalys av den utvidgade deltidsrätten inom Göteborgs Stad​.

Kontakt

Jörgen Larsson
  • Senior forskare, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap