Polarexpedition ska möta våren i Arktis

Bild 1 av 1
Isbrytaren Oden, Luisa Ickes och Denis Demchev
Isbrytaren Oden utanför Longyearbyen, Svalbard, där Luisa Ickes och Denis Demchev kliver ombord för resan norrut.

Den 7 maj går Chalmersforskarna Luisa Ickes och Denis Demchev ombord på isbrytaren Oden, för att tillsammans med ett 40-tal andra forskare möta våren i Norra Ishavet i Arktis. Målet med expeditionen är att bland annat ta reda på när den arktiska isen börjar smälta och vilka processer som påverkar smältningen. 

Vanligtvis genomförs Arktisexpeditioner med isbrytaren Oden under juli till september, då havsisen är enklast att ta sig igenom. Men 2023 ger sig forskarna av redan i maj för att ta sig till Norra ishavet i början av smältsäsongen. Forskarna på expeditionen ARTofMELT (Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt) vill bland annat ta reda på när isen börjar smälta och vad som påverkar smältningen.

Medan Denis Demchev kommer att observera isens rörelser och dynamik är det luften som är Luisa Ickes fokus. Eller kanske snarare vad luften innehåller.

När våren nalkas kommer nämligen kraftfulla flöden av varm och fuktig luft in i arktis söderifrån. Den varma luften innehåller också många föroreningar och partiklar som kommer från utsläpp från städer och andra källor i Europa.

– Så hypotesen är att den här varma och fuktiga luften triggar issmältningen. Expeditionen kommer att mäta temperatur och fuktigthet, men det som jag kommer att fokusera på är vilka partiklar det är som följer med luftmassorna. Skiljer de partiklarna sig från de få partiklar som redan finns i Arktis, och i så fall hur? säger Luisa Ickes.

– För att undersöka det har vi en jättestor ”dammsugare” monterad på skeppet. Den ska suga in luften, och sedan ska vi mäta och analysera den kemiska kompositionen på de partiklar som fastnar i dammsugarens filter, säger Luisa, som deltar i projektet tillsammans med kollegorna på avdelningen Geovetenskap och fjärranalys, Denis Demchev och Leif Eriksson och en internationell samling forskare från 19 lärosäten i 10 länder. 

Ska underlätta framtida klimatmodeller

När Oden väl befinner sig i den nordatlantiska delen av Norra ishavet är målet att ta sig till de områden där varmluft tränger upp söderifrån. Med hjälp av skräddarsydda väderprognoser kommer isbrytaren Oden navigera till positioner där varmluft förväntas anlända. Sedan kommer detaljerade observationer att göras med ett fokus på att förstå viktiga processer.

Det finns inte så mycket tidigare forskning på luftflödena, men det finns däremot forskning som antyder att de blir vanligare, kraftigare, och mer långvariga i ett varmare klimat. För att mer säkert kunna bedöma klimatet i framtiden ‒ i Arktis och globalt ‒ så behövs datormodeller där både dessa luftströmmar och de processer de sätter i gång är korrekt beskrivna. Och för att åstadkomma det krävs en förståelse som bara kan baseras på observationer på plats.

För Luisa Ickes blir den sex veckor långa expeditionen ett välkommet komplement till hennes forskning, som till vardags till stor del består av att konstruera och analysera datamodeller av atmosfären.

– Det ska bli kul! Jag använder den sortens data som vi ska samla in i min forskning, men jag tror att det också är bra att man som forskare förstår var datan kommer ifrån, vilken osäkerhet det finns i siffrorna. Kanske inser vi på plats att vi behöver justera hur vi samlar in datan. Man får en helt annan känsla för vad man jobbar med! säger Luisa Ickes.

Läs mer: 

Forskningsexpeditionen ARTofMELT (Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt) organiseras av Polarforskningssekretariatet och genomförs med isbrytaren Oden som hyrs av Sjöfartsverket. På fartyget deltar 39 forskare från 19 lärosäten i tio länder. I expeditionen deltar även konstnären Ida Rödén som har tilldelats en plats i Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram.

Du hittar mer information om expeditionen Art of Melt på polarforskningsexpeditionens webbplats

Bilder:

Oden: Bjoertvedt, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Luisa Ickes och Denis Demchev: Stella Papadopoulou, Stockholm Universitet

Kontakt

Luisa Ickes
  • Docent, Geovetenskap och Fjärranalys, Rymd-, geo- och miljövetenskap
Leif Eriksson
  • Biträdande professor, Geovetenskap och Fjärranalys, Rymd-, geo- och miljövetenskap