Kan lastcyklar bidra till minskat bilberoende?

Ett nytt europeiskt forskningsprojekt ska undersöka hur delade och eldrivna lastcyklar kan bidra till att minska privatbilismen i flera europeiska städer, t ex Göteborg, Mölndal och Trollhättan.

"Det här projektet ska bidra till att påskynda övergången till koldioxidsnål mobilitet i små, medelstora och stora städer", säger Devon McAslan, forskare inom hållbara transporter och mobilitet vid Chalmers.

Lastcykel framför en butik
Lastcykel från tyska företaget Lastenkarle, som deltar i projektet.

Projektet, Car-goNE City, ska bidra till hållbara mobilitetsomställningar genom att utforska hur delade och elektriska lastcyklar kan komplettera och till och med ersätta privat bilanvändning, öka tillgången till olika aktiviteter och shopping i mer bilberoende stadsdelar och bidra till lägre transportkostnader.

Projektet är en del av partnerskapet Driving Urban Transitions med fokus på omställning till s k ”15-minuters städer”, med syfte att att ompröva befintliga mobilitetssystem och stadsutveckling för att möjliggöra mer hållbara transportval.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

Contact

Devon Mc Aslan
  • Doktor, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap