Säkra vätgassensorer resultatet av centrumsamarbete

Bild 1 av 5
David Nilebo är affärsområdeschef på Insplorion.
Insplorions vätgassensor bygger på Chalmersuppfunnen teknik.
Karine Arrhenius är ansvarig för kemisk meteorologi på RISE i Göteborg.
På RISE säkerställs att sensorn mäter rätt i den nybyggda sensorriggen.
Christoph Langhammer är professor i kemisk fysik på Chalmers.
David Nilebo är affärsområdeschef på Insplorion.

Tack vare samarbetet inom kompetenscentret TechForH2 möjliggörs effektiv produktutveckling inom vätgasområdet. Med forskningsresultat från Chalmers som grund tar sensortillverkaren Insplorion fram nya produkter – som sedan kvalitetssäkras i RISE nybyggda testrigg för sensorer innan de når en hungrig vätgasmarknad.

Inom det Chalmersinrättade kompetenscentret TechForH2 finns goda möjligheter att omvandla forskningsresultat till nya produkter för en allt större vätgasmarknad. Centret fokuserar på teknikutveckling för vätgas som drivmedel i större fordon och har funnits sedan år 2022. I centret finns partners från både akademi och näringsliv vilket möjliggör en bred kunskapsdelning och samarbetsyta.

Ett av TechForH2s forskningsområden fokuserar på sensorer för vätgasdetektion. Att kunna upptäcka läckage av vätgas är en viktig säkerhetsfråga och har stor betydelse för möjligheten att kunna använda gasen som säkert drivmedel. 

- Att ha pålitliga vätgassensorer är av avgörande betydelse ur både säkerhets- och kostnadssynpunkt. Inom vätgasforskningen jobbar vi bland annat på att utveckla fukttåliga sensorer som också har snabb detektionstid och låg detektionsgräns. Vi gör framsteg hela tiden och det är roligt att se att våra forskningsresultat vidareutvecklas till marknadsfärdiga produkter genom Insplorion och kvalitetssäkras genom RISE, säger Christoph Langhammer, professor i kemisk fysik vid Chalmers tekniska högskola.

Pålitlig detektion med Chalmersteknik

Sensortillverkaren Insplorion startades 2010 som en spin-off från Chalmers tekniska högskola. Genom en Chalmersuppfunnen teknik, NanoPlasmonic Sensing (NPS), eftersträvar Insplorion att tillhandahålla sensorer som mäter både snabbt och korrekt. 

- Vi har vår grund inom Chalmers och jobbar tätt med forskargruppen där. I takt med att vi får forskningsresultat utvecklar vi produkter som kan användas på marknaden. Våra sensorer för att upptäcka vätgasläckage är efterfrågade på marknaden eftersom ett snabbt och korrekt resultat är viktigt för säkerheten, säger David Nilebo, affärsområdeschef på Insplorion och fortsätter:

- Vätgas är brandfarlig, tränger sig igenom material som metall och är helt luktfri. Samtidigt vill man undvika fellarm eftersom det kan kosta mycket pengar. Då ställs det höga krav på pålitlig detektion. Man måste ges möjlighet att agera tillräckligt snabbt om ett läckage uppstår, men inte i onödan för att ett larm var falskt. 

Men att kunna omvandla forskningsresultat till faktiska produkter är ingen självklarhet. 

- Det är ett stort och krävande steg att ta en teknologi ifrån ett forskningslabb på en högskola till en slutligen massproducerad produkt på marknaden. Är det dessutom kopplat till säkerhet är det extra komplicerat. Det handlar om att undvika en explosion när vätgasen blandas med luft och bildar knallgas. Det är inget man gör i en handvändning utan det krävs teknisk förståelse, mycket samarbete och kvalitetssäkring, säger Christoph Langhammer.

Oberoende mätning ger bättre kvalitet

Med RISE över 130 test- och demonstrationsmiljöer runt om i landet är de en viktig aktör för att säkerställa oberoende testresultat. På labbet i Göteborg finns sedan i januari 2024 en ny testrigg för sensorer. 

- Det är vår uppgift på RISE att se till att vi har metoder och labb som kan hjälpa industrin att mäta rätt. Inom kemisk meteorologi specialiserar vi oss på energigaser. När det gäller vätgas behöver man ha ett svar direkt från en pålitlig sensor för att tidigt detektera eventuella läckage. Där är det vår uppgift att bekräfta att en sensor mäter rätt. Därför utvecklade vi en testrigg för att kunna säkerställa att sensorerna håller den kvalitet som marknaden kräver, säger Karine Arrhenius, ansvarig för kemisk meteorologi på RISE. 

- För oss som sensortillverkare hade det varit väldigt kostsamt att bygga den här typen av testanläggning själva. Därför är det väldigt värdefullt för oss att kunna få access till RISE infrastruktur. Att kunna visa oberoende resultat är väldigt viktigt för att utvecklingen ska gå framåt, säger David Nilebo.

Viktig arena för samarbete

Att samarbeta kring ett område som vätgas i ett kompetenscentrum har många fördelar för både akademi och näringsliv. Den breda uppslutningen i TechForH2 gör att synergierna blir många och resultaten tydliga. 

- För oss är det en viktig arena för samarbete. Vi blir en betydelsefull aktör framåt till säkra och hållbara tekniklösningar för vätgas i och med vår opartiskhet och vår roll som kvalitetssäkrare. TechForH2 möjliggör ett professionellt och effektivt samarbete för oss som är med, säger Karine Arrhenius. 

- Det finns många nätverk och organisationer som sysslar med vätgas, men skillnaden med TechForH2 är att finansieringen är så bra. Med över 160 miljoner i budget över 5 år kan tekniska framsteg realiseras. För oss som liten spelare på marknaden är det också oerhört värdefullt att få ta del av den kompetens och de utmaningar som de andra parterna i centrumet har. Tillsammans kan vi driva teknikutvecklingen framåt, säger David Nilebo. 

Kontakt

Christoph Langhammer
  • Professor, Kemisk fysik, Fysik

Skribent

Nadia Tahir