Så sparar du energi på campus

Bild 1 av 1
Illustrativ detaljbild

Den här vintern är det extra viktigt att spara på energianvändningen – även på campus. Så här kan du hjälpa till.

Den 9 december uppmanade regeringen svenskarna att spara el. I kombination med arbetet med energieffektivisering som utförs av Chalmers, Chalmersfastigheter och Akademiska hus är det extra viktigt att se över vad man kan göra för att minska energianvändningen. Om alla hjälps åt kan det får stort genomslag på Chalmers helhetsförbrukning och minskar risken för eventuell frånkoppling av elnätet.

Precis som i hemmet finns det flera enkla saker som du kan göra:

  • Öppna inte fönster, det sätter ventilationen i obalans.
  • Se till att alltid släcka belysningen när ingen är i rummet.
  • Sitt tillsammans för att inte behöva ha tänt överallt.
  • Stäng av datorer, skärmar och annan utrustning innan du går hem.
  • Dra ur laddare när de inte används.
  • Se till att använda utrustning med bästa energiklass.​

– Det är jätteviktigt att vi alla hjälps åt att minska energiförbrukningen av många skäl. I det läge vi är i nu gäller det förstås att fortsatt minska vår klimatpåverkan men också att sänka såväl kostnader som samlat effektuttag ordentligt, både för Chalmers del och för samhället i stort, säger Fredrik Nilsson, vicerektor för campus och hållbar utveckling.

Förutom att minskad energiförbrukning sparar både pengar och miljö, minskar det också den lilla, men möjliga, risken för frånkoppling av elnätet, som skulle innebära att Chalmers står utan el.

Tack för din förståelse och insats!