Forskning från Chalmers på väg mot Silicon Valley

Bild 1 av 1
Bild på forskare

Vinnovas exklusiva inkubatorsprogram Reach väljer årligen ut forskningsprojekt med fokus på teknik och lösningar som är relevanta för Silicon Valleys ekosystem och som har en potential att kommersialiseras. I år har två av de totalt tio utvalda projekten sitt ursprung på Chalmers. 

​De båda forskningsprojekten handlar om innovationer som kan bidra till utveckling av nya läkemedel och vaccin. För att upptäckterna ska kunna göra nytta och kommersialiseras utvecklas de vidare genom startupbolagen LanteRNA respektive Envue Technologies. De svenska projekten som väljs ut till Reach hämtas från Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademiens​ IVA 100-lista och har redan tidigare genomgått en hård granskning.

Nedan kommenterar forskarna vad det innebär för projekten att väljas ut till Reach.

Marcus Wilhemsson, professor på institutionen för kemi och kemiteknik och Elin Esbjörner, docent på institutionen för biologi och bioteknik, om forskningsprojektet och startupbolaget LanteRNA:

- Det känns väldigt kul att vår akademiska forskning som dessa idéer härstammar från nu får ytterligare drivkraft och coaching för att bli ett viktigt verktyg för läkemedelsutvecklare världen över genom att korta ledtider för nya RNA-baserade mediciner. Det visar hur viktig det är för akademisk forskning att vara redo när nya samhällsutmaningar, såsom en pandemi, dyker upp. Programmet kommer hjälpa oss att förstå vad som efterfrågas idag och framåt av intressenter där våra teknologier kan användas och på så sätt leda till nya akademiska forskningsprojekt som förhoppningsvis kan vara med att lösa nästa frågeställning i industrin och samhället.”

Christoph Langhammer, professor på institutionen för fysik, om forskningsprojektet och startupbolaget Envue Technologies:

- Det betyder i första hand att vi har fått ett fint kvitto på att vår forskning är relevant och har potential att komma till nytta, vilket naturligtvis är jätteroligt. Inte minst eftersom resultatet kommer från ett projekt som haft grundforskningsfokus i ganska stor utsträckning. Det bekräftar ännu en gång hur viktigt det är med grundforskning om man ska göra nya upptäckter. En annan aspekt vad nyttiggörandet i allmänhet och Reach-programmet i synnerhet betyder för vår forskning är att vi kan skapa ett nätverk av intressenter i vår teknik som är större än det rent akademiska. Det kommer i sin tur leda till nya forskningsidéer som jag annars kanske aldrig skulle kommit på.”

Christoph Langhammer
  • Professor, Kemisk fysik, Fysik
Elin Esbjörner Winters
  • Docent, Kemisk biologi, Life Sciences
Marcus Wilhelmsson
  • Professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik