Prorektor och bioforskare får Chalmersmedaljen

Chalmers före detta prorektor Lena Gustafsson och professor Jens B. Nielsen tilldelas Chalmersmedaljen 2023.

Lena Gustafsson

Lena Gustafsson avlade en filosofie kandidatexamen vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på Göteborgs Universitet 1972. 1979 disputerade hon i mikrobiologi och hade därefter en karriär som forskare och universitetsledare, bland annat som studierektor, prefekt och vicedekan vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. På Chalmers var Lena Gustafsson professor i bioteknologi och prefekt 1999 – 2002, och prorektor 2003 – 2006. 2010 – 2016 var hon rektor för Umeå universitet. Hon har också haft uppdrag inom Vinnova, IVA, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet med mera.

Lena Gustafsson bidrar sedan 2017 till Chalmers verksamhet igen i rollen som styrelseordförande för Wallenberg Centre for Quantum Technology.

Lena Gustafssons insats för Chalmers präglas av hög förmåga till strategiskt tänkande och ”blicken på bollen” vilket leder till resultat i verksamheten. Som prorektor på Chalmers var hon bland annat ansvarig för forskning och forskarutbildning. Inom dessa områden tog hon initiativ till att utveckla en ny modell för fördelning av det statliga anslaget till forskning och forskarutbildningen på högskolan. Villkoren för forskarstuderanden var ett annat fokusområde. Hennes breda erfarenhet, gedigna forskarkarriär och fokus på resultat samt hennes raka, ärliga och frispråkig personlighet gjorde att hon blev en mycket uppskattad prorektor. Lena har vid sidan av sina insatser för Chalmers varit betydelsefull i många sammanhang och starkt bidragit till att stärka och utveckla förutsättningarna för en stark svensk utbildning, forskning samt nyttiggörande och innovation.

Jens Nielsen

Jens Nielsen rekryterades till Chalmers från DTU 2008, och skapade en forskningsmiljö inom mikrobiell och mänsklig systembiologi med fler än 90 forskare. Han var också drivande i att starta institutionen för biologi och bioteknik – numera Life Sciences – och blev 2015 dess första prefekt. Samtidigt fortsatte han att vara delaktig i att utveckla avdelningen för systembiologi. Jens Nielsen var även med och utvecklade och ledde styrkeområdet Livsvetenskaper och teknik och har varit avgörande för att bygga upp, organisera och finansiera viktiga infrastrukturer på Chalmers, framför allt Metabolomics Infrastructure och NBIS-filialen. Inom forskningsprofilen systembiologi har Jens Nielsen sitt fokus på metabolism, hos såväl människa som mikroorganism, med målet att förstå och studera metabolism ur ett brett spektrum i syfte att öka människors hälsa. Genom såväl nationella som internationella samarbeten har Jens Nielsen etablerat verktyg för att studera och förstå metabolism hos friska mänskliga celler men även vid cancerutveckling.

Jens Nielsen har publicerat cirka 600 artiklar och citerats cirka 80 000 gånger under sin anställning vid Chalmers. Han är den mest citerade forskaren med det högsta H-indexet inom biokemi och biologi i Sverige, och han har varit toppciterad forskare hos Clarivate sedan 2015. Han har varit aktiv i undervisningen som examinator och som huvudhandledare för mer än 50 doktorander som tagit examen, samt aktivt engagerad i mentorskap för många unga forskare vid Chalmers.

Chalmersmedaljen delades ut för första gången 1948, till minne av William Chalmers födelse 200 år tidigare. Medaljen ges till någon som har främjat högskolans verksamhet genom intresse och värdefull insats – alltså gjort något utöver det vanliga för Chalmers.

Skribent

Erik Krång