Prestigefullt kunskapspris till energiforskare

Bild 1 av 1
Prisad forskare. Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers.
Prisad forskare. Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers.

Filip Johnsson, professor i Hållbara energisystem vid Chalmers, får stiftelsen Åforsks välrenommerade kunskapspris 2021. Prissumman är på 100 000 kronor och pristagarna nomineras av rektorer vid universitet och högskolor.

ÅForsk delar årligen ut priset till en forskare som bedrivit framstående kunskapsspridning. 2021 års pris går till Filip Johnsson, en av Sveriges mest framstående forskare inom området uthålliga energisystem, vid institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap.

Grattis till priset! Hur känns det?
– Jag blev väldigt glad och överraskad när jag fick telefonsamtalet om att jag fått priset. Det är naturligtvis väldigt hedrande och det visar att den forskargrupp som jag byggt upp tillsammans med mina duktiga kollegor tar fram relevanta resultat.
I motiveringen står det bland annat att du är väldigt aktiv som engagerad kunskapsspridare utanför den akademiska sfären. Detta exempliferas bland annat av otaliga intervjuer i tidningar, radio och tv; deltagande med stort engagemang i den offentliga diskussionen och ett flertal debattartiklar i dagspress. ”Filip ryggar inte för de stora frågorna och hans mångfacetterade gärning genomsyras av kunskap som ett medel för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.”

Varför är det viktigt att engagera sig i samhällsdebatten?
– Min forskning går ut på att studera hur energisystemet kan ställas om mot ett mer hållbart system. Inom detta område händer det väldigt mycket spännande just nu, även om det finns stora utmaningar och olika syn på vad som bör göras. Förhoppningsvis kan ett engagemang i samhällsdebatten bidra till att debatter blir mer sakliga och ”icke-faktabaserad” polarisering undviks.

Här är Åforsks motivering till 2021 års pristagare:

”Professor Filip Johnsson, verksam vid institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik vid Chalmers tekniska högskola, tilldelas 2021 års kunskapspris av stiftelsen ÅForsk. Filip Johnsson är en av Sveriges mest framstående forskare inom området uthålliga energisystem, och är väldigt aktiv som engagerad kunskapsspridare utanför den akademiska sfären. Detta exemplifieras bland annat av otaliga intervjuer i tidningar, radio och tv; deltagande med stort engagemang i den offentliga diskussionen och ett flertal debattartiklar i dagspress. Filip ryggar inte för de stora frågorna och hans mångfacetterade gärning genomsyras av kunskap som ett medel för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.”

Information om tidigare pristagare finns på stiftelsens hemsida: aforsk.se

Om priset

Stiftelsen Åforsk delar varje år sedan 1995 ut ett pris för framstående insatser inom spridandet av kunskap från universitet och högskolor. Såväl spridning av egna kunskaper så som budskap om forskningens betydelse har tidigare prisbelönats. Priset på 100 000 kr är personligt.

Om ÅForsk

ÅForsk har sedan bildandet 1985 som ändamål att verka för forskning och utveckling inom sina huvudområden. Stiftelsen är den största aktieägaren i börsnoterade ÅF Pöyry AB (AFRY). De anslag som delas ut kommer från aktieutdelning från bolaget. Styrelsen består av ledamöter från stiftarna - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Skogsindustrierna, Energiföretagen Sverige samt ÅF Pöyry AB
(AFRY).

Filip Johnsson
  • Professor, Energiteknik, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Skribent

Ann-Christine Nordin