Världens mest avancerade radioteleskop ger två stora kontrakt till Sverige

Bild 1 av 2
Receiver mounted on radio telescope
Many radio telescope antennas in South Africa
En prototypmottagare glänser i solen i Sydafrika under tester på teleskopet MeerKAT 2018. (Foto: SARAO)

Sverige är med och bygger världens största och mest avancerade radioteleskop. Det står klart nu när landets första två industrikontrakt för SKA-teleskopen har tecknats. De svenska teknikföretagen AAC Omnisys och Qamcom levererar mottagare respektive digitalomvandlare för SKA-observatoriets teleskop i Sydafrika. Bakom båda kontrakten ligger forskning och långvariga industrisamarbeten på Chalmers och Onsala rymdobservatorium.

SKA-observatoriet (SKAO) är en mellanstatlig organisation med uppdrag att bygga och driva toppmoderna radioteleskop som ska ge oss helt nya insikter om universum och gynna mänskligheten genom globalt samarbete och innovation. Chalmers och Sverige har varit med i SKA-projektet sedan starten, och nu har det andra svenska kontraktet med SKAO tilldelats.
Det nya kontraktet tilldelas AAC Omnisys, som ska leverera mottagare för samtliga parabolantenner som utgör teleskopet SKA-Mid i Sydafrika. Kontraktet är värt 12 miljon euro (ca 137 MSEK). AAC Omnisys är dotterbolag till AAC Clyde Space och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Sveriges första kontrakt med SKAO tilldelades i augusti 2023 teknikföretaget Qamcom, som också har säte i Göteborg. Qamcom levererar ett delsystem med bland annat digitalomvandlare för tre frekvensband till SKA-Mid-teleskopet. Med hjälp av avancerad signalbehandling omvandlar utrustningen analoga radiosignaler från rymden till digitala signaler som kan analyseras av forskarna. I uppdraget, som löper fram till 2027, ingår även ansvar för att integrera komponenter från andra internationella leverantörer.
– SKAO:s teleskop kommer att innebära en revolution i hur vi ser på vårt universum, och vi kan se fram emot många spektakulära upptäckter. Men för att lyckas med att bygga teleskopen behövs både tekniskt kunnande och långsiktiga partnerskap; det behövs både universitetspartners och industripartners. Det är just samarbetet som sedan ger avkastning, först i kontrakt som dessa och sedan i form av forskningsresultat, säger John Conway, föreståndare för Onsala rymdobservatorium och professor i radioastronomi vid Chalmers.
AAC Omnisys ska leverera 80 mottagarsystem till observatoriet. Mottagarna är teleskopets största, var och en drygt en meter bred och 180 kg tung. De är känsliga för radiovågor i teleskopets lägsta frekvensband, Band 1 (0.35-1.05 GHz; våglängder på 30-85 cm), och baseras på en prototyp som togs fram av Onsala rymdobservatorium vid Chalmers, och som testats både i Kanada och på plats i Sydafrika.
När teleskopen är i gång kommer forskare att kunna utforska universum 60 gånger snabbare, med fyra gånger högre upplösning och fem gånger högre känslighet än dagens mest avancerade radioteleskop.
– Det är fantastiskt roligt att Qamcom och AAC Omnisys har fått dessa ordrar från SKAO. På Big Science Sweden är vi stolta över att ha kunnat bidra till det, genom vårt arbete med att stötta de svenska parter som har varit involverade, säger Patrik Carlsson, Co-Director Big Science Sweden.
Ordern till AAC Omnisys bygger på forskning och tekniskt utvecklingsarbete som gjorts vid Chalmers, Onsala rymdobservatorium, AAC Omnisys samt vid göteborgsföretaget Low Noise Factory.
– Dessa framgångar visar hur viktigt det är att svenska forskare kan komma in tidigt i utvecklingsarbeten vid forskningsanläggningar och att det finns nära samarbeten mellan företag och forskare inom akademin, i synnerhet när det gäller den här typen av avancerad teknisk utveckling, säger han.
Big Science Swedens insatser ökar möjligheterna för svensk industri och akademi att stärka och göra affärer med de internationella forskningsanläggningarna. Man har under ett antal år arbetat aktivt tillsammans med SKAO och svenska aktörer för att tillföra svensk kompetens och industriell förmåga till SKAO, för att få hem tekniskt intressanta affärer till Sverige, och för att säkra avkastning på investeringarna.
– Nu jobbar vi för att få till fler svenska möjligheter vid SKAO genom att stötta de svenska aktörerna i leveranser och samarbeten. Vi arbetar också med att engagera fler svenska företag med kapacitet att leverera den här typen av tekniskt avancerad utrustning till andra anläggningar, säger Patrik Carlsson.

Mer om SKAO och Sverige

Chalmers representerar Sverige i SKA-observatoriet, ett gigantiskt internationellt projekt som bygger världens mest avancerade radioteleskop i Sydafrika och Australien. Projektet är bland världens största inom forskningsinfrastruktur.
Den mellanstatliga organisationen SKAO (www.skao.int) som driver projektet grundades 2021 med säte i Storbritannien. I ett partneravtal mellan Sverige och Storbritannien som tecknades i juni 2023 uttryckte Sveriges regering sin avsikt att Sverige ska bli medlemsland i organisationen. Liksom med tidigare internationella forskningsanläggningar som CERN, väntas projektet ge ett lyft till medlemsländernas industrier, framförallt inom tekniksektorn.

Tidigare pressmeddelanden

Pressmeddelande om AAC Clyde Space om kontrakt med SKAO:
https://www.aac-clyde.space/articles/aac-clyde-space-wins-sek-137-m-order-from-ska-observatory

Pressmeddelande om Qamcoms kontrakt med SKAO: https://www.mynewsdesk.com/se/qamcom/pressreleases/qamcom-fortsaetter-sin-resa-med-skao-foer-att-avsloeja-universums-hemligheter-daa-qamcom-tilldelas-ett-foerlaengt-och-utoekat-kontrakt-3270907

Chalmers pressmeddelande om Band 1-prototypens tester i Sydafrika:
Svensk tratt fångar kosmiska vågor i världens största teleskop

Kontakter

Robert Cumming, astronom och kommunikatör, Onsala rymdobservatorium, Chalmers, robert.cumming@chalmers.se, +46 70 4933114
John Conway, föreståndare och professor i radioastronomi, Onsala rymdobservatorium, Chalmers, Sweden, john.conway@chalmers.se