Ny port till rymden vid Onsala rymdobservatorium

Bild 1 av 1
Nytt besökscentrum vid Onsala rymdobservatorium (Foto: Chalmers/Anna-Lena Lundqvist)
Nytt besökscentrum vid Onsala rymdobservatorium (Foto: Chalmers/Anna-Lena Lundqvist)

Skolungdomar och allmänhet ska ges nya möjligheter att utforska både universum och vår egen planet, i det nyinvigda besökscentrumet på Onsala rymdobservatorium. På få andra platser i världen kan besökare komma i så nära kontakt med stora och aktiva teleskop. Besökscentrumet är byggt med klimatet i fokus och består till stor del av återbrukat material.

Onsala rymdobservatorium är en del av Chalmers och används av forskare som vill förstå både universum och vår planet, jorden. Här ska unga och allmänheten kunna få nära kontakt med tekniken och de frågor som forskarna söker svar på.

– I dag har vi fler och större teleskop här på observatoriet än vi haft tidigare. De är mäktiga att se på, och deras uppgifter är lika imponerande. Vi ser fram emot att möta nyfikna gäster i alla åldrar framöver, säger Eva Wirström, astronom och vice föreståndare för Onsala rymdobservatorium.

Just nyfikenheten som drivkraft för både besökare och forskare var något som Chalmers rektor Stefan Bengtsson fokuserade på i sitt invigningstal.

– Möjligheten för forskare att ta ut riktningen med den egna nyfikenheten som kompass är något vi på Chalmers värderar väldigt högt. Tanken måste vara fri – bara så kan oväntade och banbrytande upptäckter göras! Jag hoppas och tror att besökscentret blir platsen för inspirerade möten – här kan barn och unga möta forskare och forskning i absolut framkant. Kunskapsnivån skiljer men nyfikenheten är en och samma, sa Stefan Bengtsson.

Bland talarna återfanns också:

  • Kirsten Kraiberg Knudsen, biträdande professor i radioastronomi och tf prefekt på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
  • Magnus Österbring, forsknings- och innovationssamordnare, byggherren NCC,
  • Nicklas Arfvidsson och Gabriell Asmar, vd respektive projektledare på Chalmersfastigheter,
  • Christina Backman, Hasselbladsstiftelsen samt
  • Dorotea Blank, som arbetar med skolsamverkan på Chalmers ​kommunikationsavdelning

Utformas tillsammans med elever

Utöver den forskning som bedrivs vid Onsala rymdobservatorium ges besökare även möjlighet att uppleva teknik för rymdforskning av alla de slag som bedrivs på Chalmers.

På plats under invigningen deltog 21 elever från skolor som varit med och påverkat den nya utställningen. Lövgärdesskolan i norra Göteborg och Kollaskolan i Kungsbacka. På uppmaning av Stefan Bengtsson räknade de ner från 21, och sedan tändes utställningens alla skärmar - inklusive den stora digitala jordgloben - för att markera att huset invigts.

Även Aranäsgymnasiet i Kungsbacka och Hallands astronomiska sällskap har deltagit i förarbeten med utställningen, som genomförts i samarbete med forskare från Chalmers avdelning för interaktionsdesign, på institutionen för data- och informationsteknik.

Snart kan fler komm​a på studiebesök

Arbetet med att utveckla utställningen fortsätter under de kommande månaderna. I början av 2023 öppnar besökscentrumet även för bredare besöksgrupper.

Redan den 16 oktober hålls en visning för allmänheten​ av observatoriet i samarbete med Naturum Fjärås Bräcka.

Återbruk från tak till toa

Det nya besökscentrumet består till stor del av återbrukat material. Bland annat kommer zinkpanelerna runt taket från konstmuseet Kiasma i Helsingfors. Grundmuren är delvis byggd med överblivna delar av betongpålar från byggprojekt i Göteborg och toaletterna kommer från en banks huvudkontor i Stockholm. Köket satt tidigare i ett annat hus på Chalmers campus, och innerväggarnas träpaneler har alla ett förflutna som temporära golvplankor under bygget av Platina-huset i Göteborg.

Byggprojektet har drivits av Chalmersfastigheter med målet att maximera återbruk och hållbarhet. Upphandlingen gjordes i koldioxidekvivalenter och projektet utvärderas löpande för att se hur långt man nått när det gäller återbruket. Huset har ritats av White arkitekter och byggts av NCC.

Onsala rymdobservatorium är en del av Chalmers, och drivs med stöd av Vetenskapsrådet och Lantmäteriet.