Det berömda svarta hålet M 87*, ett år senare

Bild 1 av 1
Två bilder på svarta hålet i M87, tagna 2017 och 2018
Event Horizon Telescopes bilder av det supermassiva svarta hålet i galaxen M87, från observationer som gjordes i april 2017 och april 2018.

Event Horizon Telescope-samarbetet har släppt nya bilder av det supermassiva svarta hålet M87*, från observationer som gjordes i april 2018. Det är ett år efter observationerna som ledde till den första bilden av ett svart hål någonsin.

De nya mätningarna visar samma ring av ljus runt svarta hålets ”skugga”, som är i samma storlek som året innan, men med skillnaden att ringens ljusaste del har förskjutits med cirka 30 grader. Att ha återskapat resultaten från 2017, med helt nya data och med denna nya upptäckt, är en stor framgång för det globala teleskopsamarbetet.

M87* kallas det supermassiva svarta hål som finns i mitten av galaxen Messier 87. Under observationerna som gjordes 2018 deltog det då nyligen idriftsatta Greenland Telescope, och i kombination med kraftigt förbättrad datahantering ger de nya observationerna en helt ny bild av det astronomiska fenomenet, fristående från observationerna 2017. En ny forskningsartikel publicerad i tidskriften Astronomy & Astrophysics presenterar bilderna från mätningarna 2018 som visar upp en ring i samma storlek som den som observerades 2017. Inuti den ljusa ringen syns det svarta hålets skugga, som förutspås av den allmänna relativitetsteorin. Men bilden visar upp en spännande skillnad: ringens ljusaste del har förskjutits med cirka 30 grader jämfört med bilderna från 2017. Enligt forskarna stämmer detta väl överens med deras teorier om hur det turbulenta materialet som omger det svarta hålet beter sig. Hur den ljusaste delen rör sig runt det svarta hålets skugga är något som forskarna nu kan använda för att testa sina teorier om magnetfältet och miljön runt det svarta hålet.

Pressmeddelande på engelska hos Event Horizon Telescope:
https://eventhorizontelescope.org/M87-one-year-later-proof-of-a-persistent-black-hole-shadow

Kontakter

På Chalmers finns tre forskare som ingår i det internationella EHT-samarbetet

Anne-Kathrin Baczko, Postdoc, Rymd-, geo- och miljövetenskap, anne-kathrin.baczko@chalmers.se, 031-772 13 47

Michael Lindqvist, Senior forskningsingenjör, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap. michael.lindqvist@chalmers.se

John Conway, Professor och föreståndare, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap. john.conway@chalmers.se

Anne-Kathrin Baczko
  • Postdoc, Astronomi och plasmafysik, Rymd-, geo- och miljövetenskap
Robert Cumming
  • Kommunikatör, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap