Ny metod för att återvinna titandioxid från vit färg

​Stora mängder titandioxid blir avfall i färgindustrin och på ÅVC stationer. Nu visar forskning från Chalmers en metod för att ta tillvara på det värdefulla materialet.

​Titandioxid är ett av de vanligare ämnena som används för att producera vit färg. Men titandioxid är ett dyrt material som utvinns genom brytning. I dagens kemiska processer för färgproduktion går mycket titandioxid till spillo. I samarbete med AkzoNobel och Stena Recycling har Mikael Karlsson​, vid Chalmers institution Kemi och kemiteknik, skapat en metod för att återvinna titandioxid genom pyrolys, en typ av avskiljningsprocess som sker genom upphettning.

Metoden går ut på att avskilja organiskt från oorganiskt material. Mikael Karlsson har främst tittat på titanbaserad vit färg eftersom den inte innehåller lika mycket av andra typer av oorganiskt material som andra färger.

Genom min metod kan vi återvinna titandioxid med tillräckligt hög kvalitet för att användas som matt väggfärg

Mikael KarlssonDoktorand, Kemi och Kemiteknik, Industriell materialåtervinning

"Genom min metod kan vi återvinna titandioxid med tillräckligt hög kvalitet för att användas som matt väggfärg, vilket är ett av de största användningsområdena för vit färg", säger Mikael Karlsson.

Doktorandprojektet är kopplat till AkzoNobels strategiska arbete med att minska sitt koldioxidavtryck genom att återvinna vit färg inom sina processer. Men mycket titandioxid går idag även till spillo i färgburkar som kommer från privatpersoner och företag till återvinningscentraler. Det kan komma krav på tillverkare att ansvara för återvinning för de produkter de säljer vilket gör metoden intressant även när det gäller denna typ av avfall.

Forskningen har bedrivits med hjälp av CCR och Mikael Karlsson ser fördelar att ha bredden som centrat ger nära till hands.

"Jag har får hjälp med olika synvinklar under arbetets gång. Återvinning är så brett att det är bra att ha nära till andras kunskap. Jag är färgtekniker i grunden och mitt arbete här har varit väldigt tvärvetenskapligt med tillgång till både kunskap i industrin och inom olika forskningsdiscipliner", säger Mikael Karlsson.

Ett möjligt nästa steg i processutvecklingen är att undersöka färg som innehåller fler oorganiska material än bara titandioxid så även dessa kan avskiljas för att skapa så effektiv värdekedja som möjligt.

Den fjärde maj disputerar Mikael Karlsson med avhandlingen Recycling of TiO2 pigment from waste paint: process development, surface analysis and characterisation.

Skribent

Mats Tiborn