Nu börjar rekryteringen av ny rektor/vd för Chalmers

Bild 1 av 1
Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson fortsätter inte som rektor/vd efter att hans förordnande löper ut 31 juli 2024. Han står dock till förfogande för att på annat sätt stödja Chalmers utveckling i enlighet med 20-årsstrategin även efter det. För att på bästa sätt säkra genomförandet av denna strategi, inleds redan nu rekryteringen av en efterträdare.

Exakt hur lång tid rekryteringsprocessen tar går inte att säga, men en efterträdare skulle kunna börja redan under sommar eller höst 2023. Stefan Bengtsson kommer då att lämna posten som rektor och vd. Styrelsen för Chalmersstiftelsen har 22-10-03 beslutat att Stefan då ny rektor är på plats tar över som styrelseordförande i högskolestyrelsen, vars nuvarande ordförande Torbjörn Holmström redan tidigare meddelat önskan att lämna sin post.

– Genomförandet av den långsiktiga strategin är överordnat allt annat i detta, säger Stefan Bengtsson. När jag under sommaren landade i att inte vilja ta på mig rektorsuppdraget för ytterligare en treårsperiod bortom 31 juli 2024 är min bedömning därför att det klokaste är att sätta igång rekryteringen av ny rektor/vd så snart som möjligt.

Tanken är att Stefan Bengtsson ska fortsätta bidra till genomförandet av strategin när en efterträdare är på plats. Inte bara som styrelseordförande, utan även operativt inom externa relationer och fundraising.

– Det kommer naturligtvis att göras i tätt samarbete med stiftelsen och den som är ny rektor/vd och som kommer att sätta agendan. Det är ett viktigt område för genomförandet av 20-årsstrategin​ där jag har möjlighet att bidra, men mängden operativa frågor som rektor/vd gör det svårt att kunna fokusera tillräckligt på det i dag.

Rekryteringsarbetet kommer att ledas av styrelseordförande Torbjörn Holmström, och det formella beslutet att inleda rekryteringen fattades i styrelsen 2022-10-05.

Taggar: