Northern Lead-dagen 2023 - Nyskapande möjligheter när forskning förenas

Bild 1 av 1
Northern Lead Day 2023

Flera forskningsresultat inom logistik, transport och supply chain management presenterades när Northern Lead-dagen 2023 ägde rum på Chalmers. Det handlade om forskning som berör interaktionen mellan management och teknologi, och som tillsammans kan leda till fördelar för både företag och samhället.

Logistikcentret Northern Lead samordnar och stödjer logistikforskning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Forkningsgrupperna inkluderar bland annat Logistik- och transportforskningsgruppen vid Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan. Målet med samarbetet är att främja högkvalitativ och relevant forskning inom logistik, transport och supply chain management.

Under Northern Lead Day 2023 samlades forskare från Göteborgs universitet och Chalmers för att presentera sina senaste forskningsresultat. Mycket av forskningen som presenterades berörde interaktionen mellan management och teknologi.

– Vi fick en insikt i effekterna av digitalisering och automatisering. Jag tror att om vi kombinerar management-perspektivet med det teknologiska perspektivet kommer det leda till väldigt bra forskning som kan användas och leda till väldigt bra resultat, säger Ivan Sanchez-Diaz, föreståndare för Northern Lead.

Under dagen presenterades även insikter från transportinköpspanelen, ICHCA-Awards (International Cargo Handling Coordination Association) och innebörden av att inkludera sjöfarten i EU:s utsläppshandelssystem. Dessutom presenterades forskning av doktorander om bland annat automatisering och miljömässig rättvisa.

Närvarande under dagen var bland annat Rikard Ensgtröm, chefsstrateg på Trafikverket, som har en doktorsexamen och främst arbetar med logistik och godstransport.

– Northern Lead har en viktig roll för att utveckla forskningsprojekt inom logistiken, ett av de absolut mest avgörande områdena för att nå det hållbara samhället. Det är förstås viktigt för den kunskap som tas fram i projekten och kanske kan implementeras i en vanlig kontext i ett senare skede. Men det är också viktigt för att det utvecklar framtidens kompetenta studenter, forskare och medarbetare till oss på myndigheterna, säger Rikard Engström.

Se en kort video från dagen

 

Text & video: Simon Fredling Jack, Handelshögskolan

Ivan Sanchez-Diaz
  • Docent, Supply and Operations Management, Teknikens ekonomi och organisation