När vården flyttar hem

Bild 1 av 1
Chalmers Kårhus

CVA organiserade tillsammans med AgeCap vid Göteborgs universitet, en presentation i Scaniasalen på Chalmers med temat När vården flyttar hem – hur blir vården, hur påverkas vår boendemiljö och vilken teknik behövs.

Medverkade gjorde Ulrika Björner, Kvalitétsutvecklare för Rehabilitering, Hälso- och sjukvård, Göteborgs Stad Elisabet Hammar, verksamhetschef, ambulans och prehospital sjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göran Lindahl, CVA och Bengt Arne Sjöqvist, Professor of Practice Emeritus i Digital Hälsa, Chalmers.

Utgångspunkten för seminariet är den omställning av svensk hälso- och sjukvård som nu drivs på alla nivåer i samhället – politiskt och på olika nivåer av vårdens företrädare under begreppet Den nära vården. En viktig komponent i denna omställning är att en signifikant del av vården, såväl mer rutinmässig och uppföljande som avancerad, kommer att ske i hemmet. Hemmet i denna bemärkelse kan då vara ens normala bostad, sommarstugan, där man firar semester eller ett särskilt boende. En stor grupp som kommer att beröras är naturligtvis de äldre i samhället. Likaså alla delar som tillhandahåller vård och omsorg – oavsett vem som är huvudman, region, kommun eller privat aktör. I seminariet belystes denna omställning ur olika kompletterande perspektiv.

www.agecap.gu.se

Göran Lindahl
  • Biträdande professor, Construction Management, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik