Schemaläggning av underhåll, en väsentlig del av industriell verksamhet

Bild 1 av 1
Porträtt av Gabrijela Obradovic

Att ha bra riktlinjer och rutiner för underhåll är viktigt för både produktivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Gabrijela Obradovićs doktorsavhandling handlar om schemaläggning av underhåll för flygplanskomponenter och för underhållsverkstaden.

Schemaläggning av förebyggande underhåll för en flygplansflotta
Schemaläggning av förebyggande underhåll för en flygplansflotta och schemaläggning av underhållsverkstäder, med operativ efterfrågan som indata till modellen och schemaläggning av komponentbyte och reparation som utdata.

– Underhåll kan bli lite försummat av företag eftersom många av underhållskostnaderna är dolda. Företagen arbetar därför på ett reaktivt sätt, vilket kan bli ganska kostsamt. Jag har arbetat i ett industriprojekt med flyg- och försvarsföretaget Saab AB. Huvudmålet med militära flygplan är att maximera operativ beredskap, och denna kan störas av både planerat och oplanerat underhåll. Inom flygbranschen i allmänhet kan dessutom ett misstag bli dödligt, vilket gör att säkerhet och bra underhåll inte är något som kan förhandlas om.

Läs hela intervjun på engelska sidan

Gabrijela Obradović disputerar i tillämpad matematik och statistik med avhandlingen Mixed-integer optimization modelling for the simultaneous scheduling of component replacement and repair, torsdag den 7 september kl 10.00 i sal Pascal, Hörsalsvägen 1. Handledare är Ann-Brith Strömberg och industrihandledare är Kristian Lundberg.

Länk till avhandlingen

 

Gabrijela Obradović
  • Doktorand, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper

Skribent

Setta Aspström