Satsning på tillgänglighet till lärande i matematik

Kompetens inom matematik är en avgörande faktor för ett lands tekniska och ekonomiska utveckling. Just nu finns många platser runt om i världen där barn och ungdomar inte har möjlighet att förvärva grundläggande kunskaper. Nu startar Akelius Math Learning Lab vid Chalmers och Göteborgs universitet, med ambitionen att öka tillgängligheten till utbildningsmaterial i matematik.

Tre pojkar i tonåren med läsplattor och hörlurar i klassrumsmiljö. En lärare ser på i bakgrunden.
Ungdomar i ett flyktingläger i Grekland genomför en språkkurs.
Fotograf: Akelius Foundation

Akelius Foundation har mångårig erfarenhet av att utveckla språkkurser som idag används på många olika platser i världen i samarbete med hjälporganisationerna Unicef och UNHCR. Materialet är digitalt men kräver inte tillgång till internet, det är fritt tillgängligt och används framför allt i flyktingläger och i skolor med knappa resurser. Avsikten är att inom kort kunna erbjuda läromaterial även inom matematik.

Vid nyinrättade Akelius Math Learning Lab, som är ett samarbete mellan institutionen för matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs universitet och Akelius Math AB, ska lärare och forskare arbeta tillsammans med att utveckla material för lärande i matematik med målgruppen 12-åringar och uppåt. Materialet ska gå att använda även i skolor som helt saknar resurser och ska finnas på många språk.  

Skickliga matematiklärare ska rekryteras

Rekrytering av de tio personer som ska nyanställas för att arbeta med utveckling av läromaterialet har redan inletts. Målsättningen är att så snabbt som möjligt hitta rätt personer, för att kunna vara fullt bemannade till sommaren 2024. Arbetsplatsen blir hos institutionen för matematiska vetenskaper, där man delar utrymmen med institutionens anställda vid Chalmers och Göteborgs universitet.

– Vi behöver först och främst hitta skickliga matematiklärare som inspireras av att utveckla material som fungerar för en bred målgrupp, säger Samuel Bengmark, biträdande professor vid Matematiska vetenskaper.

Institutionen för matematiska vetenskaper har redan idag en forskargrupp som arbetar med undervisning och lärande i matematik, och medarbetare därifrån kommer att delta i ”labbets” verksamhet. Gruppen kommer att förstärkas av en doktorand och en postdok som ska arbeta med att följa upp hur materialet fungerar i praktiken.

Ambitionen är att kunna påbörja utvecklingen och testa material redan under våren 2024, för att sedan ha de första versionerna klara för spridning under hösten.

Fakta om satsningen

Akelius Foundation donerar 20 miljoner till Chalmers tekniska högskola.  

Akelius Math Learning Lab startas som ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Akelius Math AB, som är ett helägt dotterbolag till Akelius Foundation. 

Akelius Math Learning Lab kommer att vara placerat vid institutionen för matematiska vetenskaper, som är gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet. Donationen är avsedd att täcka institutionens del i verksamheten under fem år, det vill säga till och med 2028. En eventuell förlängning av verksamheten beslutas senast under 2027. 

Samuel Bengmark, biträdande professor vid Matematiska vetenskaper, kommer att fungera som föreståndare för labbet och som VD för Akelius Math AB.

Kontakt

Samuel Bengmark
  • Biträdande professor, Algebra och geometri, Matematiska vetenskaper

Du kanske också är intresserad av