Pierre Nyquist invald till Sveriges unga akademi

Bild 1 av 1
Pierre Nyquist. Foto: Hanna Nyquist

Pierre Nyquist, docent och universitetslektor i matematik vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska högskola, är en av nio unga framstående forskare som väljs in i Sveriges unga akademi 2024.

Den 25 maj välkomnades sammanlagt nio nya ledamöter till Sveriges unga akademi. Yngre ledande forskare från discipliner som matematik, arkitektur, astronomi och hållbarhetsvetenskap bygger vidare på den tvärvetenskapliga kultur som visat sig vara ett hållbart framgångsrecept.

− Det är roligt att få förmånen att väljas in i Sveriges unga akademi. Jag ser det som en möjlighet att verka för en bättre akademi även utanför mitt specifika ämnesområde. Speciellt kring frågor som rör barn och unga, forskningsinfrastruktur samt (unga) forskares förutsättningar och möjligheter. Jag är därför både glad och tacksam över förtroendet, säger Pierre Nyquist.

Forskning i skärningspunkten mellan sannolikhetsteori, matematisk statistik och tillämpad matematik

Sedan december 2023 arbetar Pierre, som tidigare arbetat på bl.a. KTH i Stockholm, på Institutionen för matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Hans forskningsintresse ligger i skärningspunkten mellan sannolikhetsteori, matematisk statistik och tillämpad matematik. På senare tid har han blivit alltmer intresserad av den matematiska grunden för analys och modellering av komplexa data, och samspelet med idéer från fysik. Hans huvudsakliga expertis ligger inom sannolikhetsteori, där han har fokuserat på teorin om stora avvikelser och stokastiska numeriska metoder.

Förutom teoretiska frågor inom sannolikhetsteori har han ett särskilt intresse för problem inom beräkningssannolikhet och statistik. De matematiska verktyg han använder kommer från områden som sannolikhetsteori, analys, PDE-teori, optimering och optimal styrteori.

Öppna dörrar mellan forskningsfält

Sveriges unga akademi, SUA, är en tvärvetenskaplig akademi som beskriver sig som en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till samhället – ofta med fokus på barn och unga. SUA bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, och ledamöterna väljs in för en femårsperiod och består av 38 ledamöter från olika forskningsområden.

Pierre betonar att just samspelet mellan olika områden har varit en viktig inspirationskälla.

− Att arbeta med matematik är tacksamt eftersom jag kan ägna mig åt både grundforskning och mer tillämpade frågeställningar. Just samspelet med andra områden har varit en viktig inspirationskälla för min forskning, fortsätter Pierre Nyquist.

Att bidra till att öppna dörrar mellan olika forskningsfält är en viktig del i SUA:s arbete, enligt ordförande Sofia Lodén, docent i franska vid Stockholms universitet:

− Att välkomna nya ledamöter är en ynnest. Jag ser mycket fram mot att höra mer om deras forskning, det bidrar verkligen till att öppna dörrar mellan fält och lärosäten vilket är en del av SUA:s kärna. 

Pierre Nyquist
  • Universitetslektor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper

Skribent

Daniel Stahre