NORDSTAT 2023

Den 29e nordiska konferensen i matematisk statistik, NORDSTAT 2023, hölls under en vecka i juni med Institutionen för matematiska vetenskaper som värd. Med sina nästan 300 deltagare var konferensen den största som arrangerats av institutionen på flera år. 

Bild från auditoriet.

Nordiska konferensen i matematisk statistik (NORDSTAT) hålls vartannat år och är en viktig mötesplats för matematiska statistiker från de nordiska länderna och andra delar av världen.

Nästan 300 personer samlades i Göteborg för att delta på Nordstat 2023, och få möjlighet att delta i diskussioner, nätverka med kollegor och möta nya samarbetspartners. Årets konferens var ovanligt välbesökt jämfört med tidigare tillfällen, och som vanligt hölls plenarföredrag, ett antal parallella sessioner och en posterutställning.

Umberto Picchini ansvarade för den lokala organisationen och för honom var höjdpunkten att så många människor ville komma till Göteborg för att mötas och diskutera vetenskap i en avslappnad atmosfär.

– Arrangemangsgruppen fick under veckan ta emot beröm både för organisationen och programmet, och för det tackar vi såklart också den vetenskapliga kommittén. Vi hade ett stort utbud för deltagarna med 18 inbjudna sessioner och 30 bidragssessioner, totalt 180 föredrag, och dessutom 40 posters i utställningen.

Bild av Peter Diggle under presentationen.
Peter Diggle

Ur programmet

Under veckan hölls fem keynote lectures, den sista dagen talade Peter Diggle över ämnet ”Using model-based geostatistical methods to support neglected tropical disease control programmes”. En presentation som även räknades som årets Swedish Statistical Society lecture

Bland ämnena för de parallella sessioner som hölls fanns till exempel funktionell dataanalys, extremvärden, multivariat statistik, slumpmässiga matriser och sannolikhetsbaserad maskininlärning och AI, se konferensens webbplats för mer information.

Posterutställning

Bild från posterutställningen

Bland ungefär 40 presenterade postrar valde Marina Axelson-Fisk och Mattias Villani, ordförande för konferensen vetenskapliga kommitté, ut fem vinnare utan inbördes ordning; Kasper Bågmark, Helga Kristín Ólafsdóttir, Axel Ringh, Hao Chi Kiang och Elizabeth Baker. 

Bild från prisutdelningen i postertävlingen
Fyra av fem vinnare i postertävlingen, Axel Ringh, Helga Kristín Ólafsdóttir, Kasper Bågmark och Hao Chi Kiang.

Skribent

Anneli Andersson Foto: Setta Aspström