Liebialgebror: ett hopp mot oändlighet

Bild 1 av 1
Bilden visar en matematisk formel rörande liebialgebror.
Delta är den symbol som vi använder för en liekoalgebrastruktur på g[[x]] som uppfyller några extra kompatibilitetsvillkor. Klassificeringen av topologiska liebialgebrastrukturer på g[[x]] innebär klassificeringen av sådana delta.

Ändligtdimensionella liebialgebror är väl studerade. Det är däremot inte fallet med de oändligtdimensionella, där den första explicita klassificeringen dök upp så nyligen som 2010. De tre artiklarna i Stepan Maximovs doktorsavhandling har alla att göra med klassificeringen av oändligtdimensionella liebialgebror, och att skapa ett ramverk för att arbeta med sådana strukturer.

Det finns så mycket intressant matematik. Jag vet fortfarande inte vad jag vill jobba med. Det vore lättare att nämna områden som jag INTE vill ägna mig åt.

Stepan MaximovFil dr i matematik

Här kan du läsa en intervju med Stepan Maximov på engelska. 

Stepan Maximov disputerade med sin avhandling “Infinite-dimensional Lie bialgebras and Manin pairs” den 19 januari 2023. Handledare var Lyudmila Turowska, och biträdande handledare Christian Johansson och Alexander Stolin.

 

Foto: Wassilij Gnedin

Skribent

Setta Aspström