Fε∫2π Klubben-matematikförening vinner pris för bästa entreprenörskap

Bild 1 av 1
Från vänster i bild: Leo, Oskar, Bert-Inge, Hugo och Åke. Foto: Hogia.
Från vänster i bild är det Leo, Oskar, Bert-Inge, Hugo och Åke. Foto: Hogia.

Årets mottagare av Bert-Inge Hogsveds pris för Bästa Entreprenörskap är Hugo Bäckman, Oskar Olander och Leo Andersson för deras framstående arbete med att etablera, genomföra och marknadsföra Fε∫2π Klubben-Matematikförening. Genom att arrangera problemlösningskvällar i tävlingsformat för studenter har de skapat en inkluderande och engagerande gemenskap för matematikentusiaster. Priset delas ut av Forum för tekniska fysiker på Chalmers.

Fε∫2π Klubben-Matematikförening, även känd som Festklubben Matematikförening, grundades våren 2022 av Åke Andersson och Hugo Bäckman. Deras initiativ, inspirerat av MITs "Integration Bee," syftar till att främja kunskap, studiemotivation och kamratlig gemenskap bland studenter med intresse för matematik.

Hugo Bäckman, en av mottagarna av priset, delar med sig av sina tankar kring föreningens resa och dess framgångar. ‒ Det har varit en fantastisk resa att vara med och utveckla Fε∫2π Klubben. Vi började med en vision om att skapa en plattform där matematikentusiaster kunde utmana varandra och samtidigt bygga en stark gemenskap. Att se hur detta har blivit verklighet och att vi nu tilldelas detta pris är en otrolig ära, säger Bäckman.

Hugo Bäckman och Oskar Olander har haft huvudansvaret för planering och genomförande av matematikkvällarna, medan Leo Andersson har fokuserat på marknadsföring bland studenterna. Genom dessa tävlingar får studenter från olika program och gymnasieelever möjlighet att snabbt och effektivt öka sin förmåga och motivation att studera genom att lösa matematiska problem i tävlingsform.

Matematikkvällarna, som arrangeras cirka åtta gånger per år, har inte bara motiverat deltagarna att fördjupa sina studier utan har även blivit en kunskapskälla för åskådare på läktaren. Tävlingarna, där deltagarna snabbt löser 30-50 problem på tre minuter varje, skapar en dynamisk atmosfär som främjar lärande och gemenskap.

‒ Huvudsyftet med tävlingarna är inte bara att inspirera deltagarna att studera mer utan även att erbjuda åskådarna en möjlighet att lära sig något nytt genom att titta på. Sedan vår första mattetävling 2022 har vi hållit ytterligare tolv tävlingar, med runt 15 deltagare och 25 åskådare varje gång, fortsätter Bäckman.

Fε∫2π Klubben-Matematikförening har framgångsrikt skapat en inkluderande och social verksamhet och har även tagit initiativ till och fått ekonomiskt stöd från högskolan för att sätta ihop ett lag från Chalmers som ska delta i en internationell tävling i Bulgarien 2024.

‒ Entreprenörskap är nyckeln till att driva samhällsförändring och innovation framåt. Jag är glad över att se Hugo Bäckman, Oskar Olander och Leo Andersson belönas för sitt arbete med att främja matematikintresset bland Chalmersstudenter. Deras initiativ med Fε∫2π Klubben-Matematikförening visar på hur viktigt det är att skapa engagerande miljöer som främjar lärande och samarbete, säger Bert-Inge Hogsved.

Bert-Inge Hogsveds pris för Bästa Entreprenörskap 2024 tilldelas Hugo Bäckman, Oskar Olander och Leo Andersson för deras betydande insatser genom entreprenörskap för att främja matematikintresset bland studenterna på Chalmers. Åke Andersson fick ett hedersomnämnande för sina insatser som doktorand vid Göteborgs universitet.

För mer information kontakta folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se eller emma.soovik@hogia.se

Information om priset
Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap instiftades 2011 av Bert-Inge Hogsved, själv teknisk fysiker. Priset delas varje år ut av Forum för tekniska fysiker på Chalmers till Chalmersstudenter inom teknisk fysik, teknisk matematik eller kemiteknik med fysik.

Skribent

Hogia