Bättre neuropatidiagnos genom analys av nervmönster

Bild 1 av 1
Epidermala nervfibrer
Bild från stansbiopsi av hud där de gröna filamenten i det övre lagret (epidermis) är epidermala nervfibrer sedda från sidan när biopsin är sektionerad vinkelrätt mot hudens yta, från “Second-order spatial analysis of epidermal nerve fibers”, Waller et al. 2011

Förståelse för hur neurologiska störningar påverkar nervförändringar kan göra stor skillnad i möjligheten att behandla patienter. Konstantinos Konstantinou har i sin doktorsavhandling utvecklat statistiska verktyg för att främja denna förståelse.

Konstantinos Konstantinou

Avhandlingen bygger på ett projekt där neurologer från Kennedy Lab i USA ville veta mer om nervstrukturen i epidermis, den översta delen av huden. När ett medicinskt tillstånd som diabetisk neuropati fortskrider, skadas epidermala nervfibrer och dör. Detta visar sig i symptom på neuropati såsom förlust av känsel och neuropatisk smärta. Eftersom symptom kan behandlas om de upptäcks tidigt, är det viktigt att diagnostisera i ett så tidigt skede som möjligt.

Läs hela intervjun på engelska sidan

Konstantinos Konstantinou disputerar i tillämpad matematik och statistik med avhandlingen Spatial analysis of nerve patterns and global testing approaches fredag den 24 maj kl 9.00 i sal Euler, Skeppsgränd 3. Handledare är Aila Särkkä och biträdande handledare är Umberto Picchini och Ottmar Cronie.

Konstantinos Konstantinou
  • Doktorand, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper

Skribent

Setta Aspström