Avvägningar vid resursfördelning inom tillverkningsindustrin

Bild 1 av 1
Rutter för en produkt
Rutter för en produkt. Basrutten är den rutt som används mest.

Att effektivt hantera bearbetningskapacitet är av största vikt inom industrin. Sunney Fotedars doktorsavhandling introducerar nya resursfördelningsmodeller, vilka inkluderar såväl multipla produkter som multipla produktionsnivåer.

Flermålsoptimering, som avhandlingen har stort fokus på, handlar i grunden om att optimera och balansera flera – ofta motstridiga – mål. Flermålsparadigmet är utbrett inom teknik, ekonomi och miljöstudier. Utmaningen uppkommer ur de inneboende avvägningarna mellan målen. Till exempel kan vid tillverkning en förbättring av produktens robusthet öka dess produktionskostnad. Inom miljöplanering kan prioritering av industriell tillväxt orsaka förvärrade föroreningar. Målet är att identifiera så kallade Pareto-optimala lösningar som lotsar beslutsfattaren mellan dessa avvägningar.

Sunney Fotedar

–  Mitt arbete har utförts i samarbete med GKN Aerospace i Trollhättan, och det var trevligt att besöka fabriken och överväga olika möjliga angreppssätt för dess resursfördelningsfrågor.

Läs hela intervjun på engelska sidan

Sunney Fotedar disputerar i tillämpad matematik och statistik med avhandlingen Mathematical Multi-Objective Optimization of the Tactical Allocation of Machining Resources in Functional Workshops, torsdag den 21 september kl 10.15 i sal Pascal, Hörsalsvägen 1. Handledare är Ann-Brith Strömberg och biträdande handledare är Michael Patriksson.

Länk till avhandling

Sunney Fotedar
  • Postdoc, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Setta Aspström