Monica Ringvik utses till VD för Chalmers Next Labs

Bild 1 av 1
Monica Ringvik

Chalmerskoncernen har tillsatt Monica Ringvik som vd för Chalmers Next Labs, ett nyetablerat bolag som kommer ha en central roll för att effektivt få ut forskning till samhälle och näringsliv där den gör nytta.

– Det känns oerhört spännande att kliva på som den första vd:n för Chalmers Next Labs. Jag ser fram emot att skapa förutsättningar för och accelerera nyttiggörandet av all den fantastiska kunskap och forskning som genereras inom Chalmers. Med det lägger vi grunden för framtidens innovationer inom näringsliv och samhälle, säger Monica Ringvik. 

Chalmers har som mål att bli ett världsledande tekniskt universitet. Vägen dit innebär utveckling mot en akademisk toppnivå som kombineras med ett högeffektivt nyttogörande. Det kräver ett starkt fokus på att snabbt och effektivt göra forskningsresultat tillgängliga för samhälle och näringsliv.   

– Chalmers Next Labs har en stor samhällspåverkande potential. Därför är jag glad att vi nu tillsatt Monica Ringvik som vd för Chalmers Next Labs och ser fram mot den utveckling som nu kan ske, säger Sara Wallin, vd för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, som är moderbolag i Chalmerskoncernen.   

– Med etableringen av Chalmers Next Labs kan vi ha forskningsnära utveckling och utveckling i en helt annan skala än inne i den strikt akademiska delen av universitetet, säger Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola AB.  

– Det är otroligt viktigt för att den avancerade kunskap som genereras på Chalmers ska ge maximal effekt för den svenska konkurrenskraften och omställningen mot ett hållbart samhälle.  

Fakta / Chalmers Next Lab

Chalmers Next Labs första stora projekt är redan igång och syftar till att bygga en kvantdator. Samtidigt är även en rad potentiella projekt inom olika områden såsom medicinteknik, trafiksäkerhet och vetenskapligt beslutsstöd för att möta stora samhällsutmaningar, under beredning. 

Tack vare en finansiering på 50 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har avtal slutits mellan Chalmers och IBM och en kvanttestbädd har öppnats upp för forskare och samarbetspartners. Syftet med testbädden på sikt är att utveckla och möjliggöra en höjd kompetensnivå inom kvantteknologi i Sverige, och sänka tröskeln för att använda kvantteknologi inom såväl akademi som industri. 

Fakta / Monica Ringvik 

Monica Ringvik har en civilingenjörsexamen från kemiteknik med fysik på Chalmers (1996–2001), och kommer senast från en tjänst som CTO för RISE Research Institutes of Sweden. 

Däremellan har hon haft en rad olika uppdrag inom Volvo Group, bland annat som Director Research & Public Funding Program Sweden och Director Research & Innovation Policy, innan hon mellan 2017 och 2021 var CTO för AstaZero AB. 

Kontakt

Monica Ringvik
VD, Chalmers Next Labs
Sara Wallin
  • Vd, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Taggar: