WACQT Majmöte 2024

Bild 1 av 6
Gruppbild på alla som ingår i WACQT
WACQTs styrelse
Lena Gustafsson, styrelseordförande i WACQT, och Anne L'Huillier, medlem i WACQTs ledninggrupp och Nobelpristagare i fysik 2023.
Hampus och Mats Granath
Rundvandring i kvanttrestbädden
Kvanttestbädden
Uppemot 170 "WACQT:are" samlades i Chalmers Kårhus

Deltagandet var rekordhögt under den femte upplagan av WACQT:s årliga majmöte som gick av stapeln mellan 14 – 16 maj. Ett 170-tal doktorander, postdoktorer, forskare, industriella partners, rådgivare – bland dem en Nobelpristagare – aktiva i WACQT samlades för att ta del av centrets utveckling och aktiviteter under det gångna året. 

Per Delsing, föreståndare för WACQT

Det tre dagar långa evenemanget var fullspäckat med postersessioner, föreläsningar om aktuella forskningsprojekt, labbturer och övergripande samtal om WACQT:s status och framtid. 

– Det stora deltagandet beror delvis på en konstant växande skara doktorander och postdoks med forskning kopplad till centret, men också på det faktum att en svensk infrastruktur för kvantkommunikation, NQCIS, har startat under året och är på en bra kurs, säger Per Delsing, föreståndare för WACQT.

Nationell infrastruktur för kvantkommunikation på plats

Utöver KTH, som koordinerar konsortiet, ingår Chalmers, Linköpings universitet och Stockholms universitet tillsammans med Ericsson AB, Quantum Scopes AB och quCertify AB i NQCIS. Med målet att skapa en nationell gemenskap fokuserad på att främja kvantteknologi och samarbetet mellan forskningspartners och industriföretag, kommer NQCIS-forskarna att testa och distribuera kvantteknologiska distributionssystem skräddarsydda efter Sveriges behov. Detta inkluderar validering av olika implementeringar för att identifiera de mest effektiva lösningarna för landets behov av säker kommunikation i storstadsområden, fjärrnät och mark- till satellitlänkar.

Katia Gallo

– NQCIS är verkligen en avkomma till WACQT och svensk excellens inom området kvantkommunikation", säger Katia Gallo, ledare för NQCIS och koordinator för kvantkommunikations-pelaren i WACQT.

– När man bygger upp en sådan här infrastruktur får man en språngbräda till att kunna förverkliga kvantteknologin i riktiga tillämpningar. Man sänker också tröskeln för svenska aktörer från offentlig verksamhet och industrin, att engagera sig inom området, och skörda frukterna av toppmodern kvantteknologi för säker kommunikation. Det är också spännande för oss att arbeta sida vid sida med andra länder i Europa i den ambitiösa och gemensamma strävan att realisera det första paneuropeiska kvantsäkrade nätverket, EuroQCI, till 2028.

Vaishali Adya

– Förutom den spetsforskning som vi strävar efter att uppnå, tror jag att utbildningsinitiativen som stöds genom WACQT och NQCIS för att utveckla undervisningsmoduler, uppsökande material för spirande forskare, det vill säga studenter och forskare på alla nivåer, och för allmänheten, är en absolut nödvändighet för att kunna skapa en kvantinformerad gemenskap, säger Vaishali Adya, WACQT Fellow och biträdande samordnare för NQCIS.

Och för Vaishali är det stödet och nätverksmöjligheterna under evenemanget som är av särskilt värde. 

– Den största behållningen för mig är stödet från de rådgivande nämnderna för NQCIS-projektet och kvantkommunikationspelaren i allmänhet. Genom att nätverkandet med andra forskare inom WACQT kan jag bygga upp en större samarbetsbas som gör det möjligt att utforska ny teknik tillsammans, säger Vaishali.

I den utvärdering av WACQT:s utveckling som centrets vetenskapliga råd, SAB, gör på årlig basis lyfts också den nationella infrastrukturen för kvantkommunikation som en starkt bidragande faktor till centrets positiva utveckling under året som gått. Och lyfts gör även de tre senaste tillskotten, däribland Vaishali Adya, som anställts inom centret under året. 

Steven Girvin

– SAB var särskilt imponerad av det ökade antalet aktiviteter och pågående projekt inom pelarna kvantavkänning och kvantkommunikation, delvis sporrat av Sveriges nationella satsning på infrastruktur för kvantkommunikation. Vi var också glada över att få lyssna till föredrag som hölls av de tre utmärkta, nya WACQT Fellows, Anton Frisk Kockum, Armin Tavakoli och Vaishali Adya som anställdes 2023, säger Steve Girvin, professor i kvantfysik vid Yale University och ordförande för WACQTs vetenskapliga råd.

Kvanttestbädden nu i gång

En annan viktig milstolpe under 2024 har även varit sjösättningen av centrets kvanttestbädd som sedan årets början står till förfogande för WACQT:s forskare och partners. Testbädden ger tillgång till förstklassiga möjligheter för utvärdering av både kvantteknologisk hårdvara och mjukvara och har redan mötts med stort intresse. 

– Vi upplever ett stort intresse för våra tjänster i allmänhet, till stor del i form av önskemål om workshops, labbturer och expertgruppsmöten, där företag kan lära sig mer om oss och hur vi kan stötta dem inom kvantteknologiområdet. Just nu är vi väldigt upptagna med att bygga upp teamet och labbet, bygga stödjande mjukvara och administrativ infrastruktur, och interagera med företag, säger Miroslav Dobsicek. 

Och trots att knapp tre månader har gått sedan det officiella öppnandet, börjar många bitar redan falla på plats. 

Miroslav Dobsicek

– Vi är nu klara med anställningsfasen och har anställt totalt elva personer. Vi håller på att installera och testa kryogenikutrustning, mikrovågskomponenter och rumstemperatursinstrument i labbet. Vi har också säkrat kontorslokaler på Stena Center där vi sitter tillsammans med andra kvantteknikföretag, såsom Atlantic Quantum, ConScience och WACQT-IP. Vi har ingått ett samarbetsavtal med Scalinq som blir vårt första förenklade affärs-case och hittills har vi nått ut till fem spin-off-företag från WACQT och diskuterat deras behov av testbädden, säger Miroslav.

”Vi ser fram emot att få ta tag i det här”

I och med det avtal som slöts med IBM i slutet av januari i har forskare och utvecklare via testbädden nu också tillgång till IBM:s 127 kvantbitars Eagle och 133 kvantbitars Heron processorer. 

– IBM:s Quantum-tjänst används aktivt av tre forskare på Chalmers och därutöver har Göteborg Universitet och Linköping universitet nyligen tecknat ett ramslutanvändaravtal för tjänsten och fler forskare från dessa universitet kommer att läggas till inom kort. Utöver det har sju svenska företag och universitet visat intresse för tjänsten och de håller nu på med en juridisk granskning av användaravtalet för tjänsten. Vissa av dessa företag och universitet är redan WACQT-partners, andra är det inte och det finns en möjlighet att de kommer att bli partners för att på så vis kunna använda tjänsten, vilket skulle vara en positiv utveckling, säger Miroslav. 

En av de industripartners som nu ser fram emot att få undersöka nya forskningsfrågor med hjälp av testbädden är Beatriz Grafulla, forskningsledare på Ericsson. 

Beatriz Grafulla

– På Ericsson är vi mycket glada över den här testbädden som WACQT erbjuder. Det kommer inte bara att göra det möjligt för oss att köra experiment för att validera våra antaganden, utan också att utforska och undersöka nya forskningsfrågor inom kvantberäkning. Vi ser fram emot att få ta tag i det, säger Beatriz. 

För henne ger det årliga majmötet en möjlighet att möta andra aktörer från akademi och näringsliv med samma intressen. 
– Som vid alla årliga WACQT-möten är min främsta takeaway den imponerande mängden arbete som centret gör inom området Quantum Technologies. Det är en fantastisk möjlighet att möta den betydande internationella kvant-gemenskapen och att stärka samarbetet mellan akademi och industri, säger Beatriz. 

Allt presentationsmaterial från WACQT:s majmöte finns tillgänliga på WACQT intranät.

Per Delsing
  • Professor, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap
Johan Veiga Benesch
  • Projektkoordinator, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Lovisa Håkansson