Storslam för MC2 när årets Wallenberg Scholars utses

Bild 1 av 1
Floriana, Per och Peter
Floriana Lombardi, Per Delsing och Peter Andrekson

Floriana Lombardi, Peter Andrekson och Per Delsing, alla verksamma vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, är tre av de sammanlagt elva Chalmers-forskare som utses till Wallenberg Scholars under 2024. Med anslagen från Knut och Alice Wallenberg Stiftelse kan de nu flytta fram kunskapspositionerna inom högtemperatursupraledare, rymdkommunikation och kvantbitar med längre koherenstider.

Under tisdagen den 26 mars presenterade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse de 118 svenska forskare som från och med i år ingår i programmet Wallenberg Scholars. Programmet initierades 2009 och syftar till att ge landets ledande forskare utrymme för fri forskning och resurser för att motivera dem att stanna i Sverige. Tillsammans får de 2,1 miljarder kronor – uppemot 18 – 20 miljoner var – i forskningsfinansiering under en femårsperiod. Av årets utvalda finns elva på Chalmers, varav tre har sin hemvist på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap: Floriana Lombardi, professor i kvantkomponentfysik, Peter Andrekson, professor i fotonik, och Per Delsing, professor i kvantteknologi.

– Jag känner mig stolt och djupt hedrad över att ha blivit utsedd till Wallenberg Scholar. För mig representerar det här ett stort förtroende för den forskning jag har bedrivit under de senaste åren. Det är ett prestigefyllt erkännande som inte bara ger stor frihet i forskningen utan också inspirerar mig att ta vågade risker för att fullfölja mina passioner och drömmar, säger Floriana Lombardi, en av de fyra Chalmersforskare som utses till Wallenberg Scholar för första gången.

Per Delsing och Peter Andrekson har båda ingått i Wallenbergs forskningsprogram sedan tidigare och håller med om att anslaget öppnar upp för ett djärvare grepp i forskningen.

– Fantastiskt! Jag är mycket hedrad att få fortsätta vara en Wallenberg Scholar. När man blir Scholar känner man ett stort förtroende från KAW, man kan ta större risker och ge sig på riktigt svåra forskningsfrågor, säger Per Delsing, som har varit Scholar sedan 2013.

– Det känns fantastiskt! Detta är ett av det bästa och finaste personliga anslagen man kan få i Sverige! Anslaget innebär en stor frihet att våga ta risker i forskningen eftersom det löper över ganska lång tid, säger Peter Andrekson, strax efter att han nås av nyheten.

Högtemperatursupraledare, rymdkommunikation och kvantakustik

Som ny Wallenberg Scholar vill Floriana Lombardi utforska nya tillvägagångssätt för att förstå mekanismerna hos högtemperatursupraledare baserade på kopparoxider. Genom att använda de senaste teknikerna för två-dimensionella material även på dessa högtemperatursupraledare, hoppas hon nå nya banbrytande insikter på området. Därigenom kan man öka förståelsen för hur man kan tillverka material som är supraledande också i rumstemperatur, och på sikt bana väg för energieffektiva tekniker för en grön omställning.

– Nya genombrott inom kondenserad materia har uppnåtts genom att studera Moiré-fysik i 2D-material. Jag tänker hämta inspiration från dessa resultat och tillämpa samma principer på högtemperaturssupraledare. Syftet är att avslöja nya fysikaliska fenomen och materiatillstånd, som potentiellt kan kasta ljus över den svårfångade mekanismen bakom superledning under höga temperaturer. Jag är övertygad om att den här forskningen kan bana väg för en supraledande övergångstemperatur närmare rumstemperatur, förklarar Floriana Lombardi.

Med fokus på fiberoptisk kommunikation har Peter Andrekson sammanlagt nio år i ryggen som Wallenberg Scholar. Under tiden har han utvecklat en optisk förstärkare i syfte att kunna kommunicera på väldigt långa avstånd i rymden. När han nu får anslaget en tredje gång hoppas han kunna ta flera viktiga steg på området.

– Jag räknar med att vi kommer ta stora steg framåt mot praktiska lösningar för olika tillämpningar som laser-baserad kommunikation över extremt långa avstånd, som till exempel till Mars. Men också inom LIDAR för studier av jordens atmosfär, kvantoptik, och kanske tomografi och spektroskopi. Nu är det dags att söka efter några riktigt duktiga post-docs! säger Peter.

Under sin första period som Wallenberg Scholar lyckades Per Delsing och hans forskargrupp med något som ingen gjort förut: att lyssna till och prata med en atom. Det öppnade dörren till ett helt nytt område – kvantakustik. När han nu får anslaget på nytt vill han utforska nya slags kvantbitar som skulle kunna utföra operationer och hantera algoritmer under betydligt längre tid än idag. Informationen i dagens kvantbitar går snabbt förlorad, och en längre så kallad koherenstid i kvantbiten skulle få stor betydelse för kvantdatorernas framfart.

– I mitt projekt kommer jag att studera två frågeställningar, dels hur kosmisk strålning påverkar våra kvantbitar, och dels vill jag fortsätta utveckla de kvantbegränsade förstärkare som används vid utläsning av kvantbitar, säger Per Delsing. 

Läs mer om årets Wallenberg Scholars här.

Floriana Lombardi
  • Professor, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap
Peter Andrekson
  • Professor, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap
Per Delsing
  • Professor, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Lovisa Håkansson