Stor satsning på mikrokammar när Chalmers leder nytt utbildningsnätverk

Bild 1 av 1
Victor Torres

– Med rätt utbildning kommer dessa doktorander att bli framtidens innovatörer, entreprenörer och forskare som kommer att föra teknik baserad på mikrokammar närmare marknaden, säger Victor Torres-Company, koordinator för det Marie Sklodowska Curie-nätverk inom mikrokammar som nu etableras på Chalmers. Härnäst väntar en massiv rekryteringskampanj för att hitta de tolv doktoranderna som ska få bryta ny mark på området.

Det var tidigare i mars som nyheten damp ner att Chalmers kommer att leda ett Marie Sklodowska Curie-nätverk inom området mikrokammar. Projektet, som löper under en fyraårsperiod, sker i nära samarbete med partners från europeisk industri och akademi i syfte att träna upp tolv doktorander i fotonisk integration.
Och för Victor Torres-Company, biträdande professor i fotonik vid MC2 och koordinator för nätverket, är nyheten mer än välkommen.

– Jag har deltagit i ett liknande Marie Sklodowska Curie-utbildningsnätverk som avslutades 2022 och för mig var det fantastiskt att få komma nära doktoranderna i ett såpass skräddarsytt program som ligger nära min forskning. Så jag bestämde mig för att ta stafettpinnen och leda ett nätverk som kommer att fokusera på de forsknings- och utbildningsaspekter som kommer att behövas under de kommande fem åren, säger han.

Med mer grundforskning kan mikrokammar närma sig marknaden

Nätverkets främsta ambition blir att tillhandahålla den forskning och utbildning som krävs för att överbrygga klyftan mellan ”proof-of-principle-applikationer” och implementering av banbrytande teknik inom området mikrokammar. Fram tills nu har demonstrationer av mikrokammar på systemnivå varit begränsade till laboratoriemiljöer, men på sikt är förhoppningen att röra sig närmare marknaden. Och här ses grundforskning inom ämnet som en grundpelare för att nå en storskalig driftsättning i praktiken.

– För att överbrygga detta glapp krävs en stor investering och en djup förståelse för de grundläggande tekniska utmaningar som realiserandet av integrerade fotoniska system bär med sig. Några av dessa utmaningar handlar om frontlinjeforskning inom området kiselfotonik, såsom elektronisk-fotonisk integration, utveckling av högpresterande lasrar, integration av flera optiska material och funktioner på chip, eller realisering av kostnadseffektiva och skalbara förpackningsmoduler för gränssnitt med optiska fibrer. Andra problem med mikrokammar är av praktisk betydelse, som att uppnå tillräckligt hög optisk kraft, eller att arbeta vid kvantgränsen i "timing jitter", eller detektering av bärvågs-enveloppens offsetfrekvens. För att kunna lösa dessa utmaningar behöver man ta itu med grundläggande forskningsfrågor i icke-linejär fysik, säger Victor Torres-Company. 

Stark samverkan för nya tillämpningsområden

I utbildningsnätverket ingår sju akademiska partners - EPFL, Ghent University, DTU, Paderborn university, Max Planck Institute, University of Lyon och Chalmers, samt två partners från industrin - Nvidia och MenloSystems.

Genom samverkan mellan Marie Sklodowska Curie-nätverkets partners kommer experter från ledande aktörer inom industri och akademin kunna samlas – och därigenom också utforska en rad nya tillämpningsområden, från kvantinformationsbehandling till biofotonik.

– Detta projekt kommer att bidra till att skapa starkare band med relevanta industriella aktörer och andra europeiska ledande institutioner. Projektet kommer både med stora möjligheter och ett stort ansvar, då det handlar om att utbilda tolv duktiga doktorander i flera aspekter, från högteknologisk forskning inom fotonisk integration till inkludering och mångfald. Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande, och Genie har från start varit mycket entusiastiska och har lovat att bidra. Med rätt utbildning kommer dessa doktorander att bli framtidens innovatörer, entreprenörer och forskare som kommer att föra teknik baserad på mikrokammar närmare marknaden, säger Victor Torres-Company.

Massiv rekryteringskampanj stundar

De tolv doktorander som blir antagna till Marie Sklodowska Curie-nätverket kan vänta sig ett omfattande och skräddarsytt utbildningsprogram som, utöver ämnen inom fältet mikrokammar, täcker in aspekter inom mångfald, digital vetenskap, entreprenörskap och innovation. Och nu väntar en omfattande rekryteringskampanj för att hitta de tolv doktorander som under kommande fyra år ska få bryta ny mark på området.

– Snart kommer vi att lansera en massiv rekryteringskampanj i hela Europa. Det blir inte lätt men ämnet är fascinerande och möjligheterna oändliga! säger Victor Torres-Company.

 

Victor Torres Company
  • Biträdande professor, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Lovisa Håkansson