Småskalig demonstration av användbar kvantalgoritm