Samuel Lara Avila tilldelas Lindbomska belöningen 2024

Bild 1 av 1
Samuel Lara Avila
Samuel Lara Avila

”För tillämpningar av atomära skikt av grafen, särskilt möjligheten till en avsevärd bättre normal för resistans.” Så löd motiveringen när Kungliga Vetenskapsakademin utsåg Samuel Lara Avila, senior forskare vid kvantkomponentfysik på MC2, till årets mottagare av Lindbomska belöningen förra veckan. 

Lindbomska belöningen är en utmärkelse som sedan 1819 delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Den instiftades genom testamente av akademimedlemmen Gustaf Aron Lindbom och ges i form av en medalj och en prissumma på 70 000 SEK till personer som har presenterat nya och viktiga upptäckter inom kemiska eller fysiska vetenskaperna. 

Hej och stort gratis, Samuel! Vad betyder den här utmärkelsen för dig? 
– Jag blev väldigt glad över att få till mig den här nyheten såklart! Erkännanden är alltid bra för motivationen, tycker jag, och ännu mer när de kommer från Kungliga Vetenskapsakademien. Detta erkännande ger också en bra push till området 2D-material, som jag tror fortfarande har mycket att erbjuda när det gäller grundläggande vetenskap och tillämpningar. Jag har arbetat med grafen ända sedan 2007, och många kollegor och vänner ligger bakom detta erkännande. Så jag vill också ta tillfället i akt att uttrycka tacksamhet till dem alla. 

Utmärkelsen motiveras med ”för tillämpningar av atomära skikt av grafen, särskilt möjligheten till en avsevärd bättre normal för elektriskt motstånd.” Skulle du kunna förklara vad det innebär? 
– Vår grupp vid kvantkomponentfysiklabbet har arbetat med att utforska verkliga tillämpningar av grafen. Och den kanske mest användbara hittills hittar vi inom kvantmetrologi, som kvantresistensstandard. Enkelt sagt kan man säga att grafen under vissa omständigheter kan uppträda som en mycket exakt och precis resistor, vars värde endast beror på förhållandet mellan två fundamentala konstanter, det vill säga Planck-konstant och elementär laddning, h/e2 som är ungefär 25812,8 Ohm. Grafenkvantmotståndet ger en mycket exakt, stabil och reproducerbar referens för resistansmätningar, vilket är avgörande för olika vetenskapliga ändamål och tillämpningar inom elektronik, telekommunikation och materialvetenskap. Andra material kan användas i samma syfte, men i grafen är det lättare att uppnå mer exakta mätningar på kortare tid, och under mindre krävande förhållanden, det vill säga under högre temperatur och lägre magnetfält. Arbetet med grafen som kvantresistens har på ett grundläggande sätt bidragit till vår förståelse av kvantfysik i tvådimensionella material, och även lett utvecklingen av andra nya teknologier baserade på kvantfenomen, till exempel inom kvantavkänning.

Tack och stort grattis, Samuel!

Samuel Lara Avila
  • Senior forskare, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Lovisa Håkansson