Målet är att slå rekord i datatakt

​På avdelningen för mikrovågselektronik på MC2 arbetas det intensivt med att hitta lösningar för trådlös kommunikation med hög datatakt. "Vi siktar på hastighetsrekord inom området", säger professor Herbert Zirath, som leder forskargruppen.

Informationssamhället har slagit igenom med full kraft. Datatakten fortsätter att öka, en utveckling som ser ut att fortsätta.

– Folk vill ha snabbare nedladdning samtidigt som allt mer ansluts till internet. I dag talas det om 50 miljarder uppkopplade enheter. Detta ökar krav både på datatakt, quality of service och latency, tidsfördröjning, säger Herbert Zirath.

Elektronik för framtidens krav

För att klara detta talas det mycket om utveckling av mjukvara, men för att realisera alla framtidsvisioner är även utveckling av helt ny, energieffektiv, hårdvara ett måste.

– Vi tar fram den elektronik som krävs för att klara framtidens krav på datakommunikation. I projekt 100 G arbetar vi med att ta fram helelektroniska sändar- och mottagarmoduler för spektrumeffektiv och energieffektiv trådlös kommunikation för datatakter upp till 100 Gbps, berättar Herbert Zirath.

Högre frekvensband

Efter två år har forskargruppen kommit halvvägs i projektet och redan demonstrerat hälften av den datatakt som är målet.

– Vi har lyckats integrera de funktioner som krävs för att bygga den här typen av radiokomponenter.
En stor utmaning är inkapslingen av själva chippet.
– Vanligtvis används så kallade bondtrådar vid inkapsling, men då minskar bandbredden vilket gör att det inte går att föra över önskvärd informationsmängd. Vårt mål är att göra ett trådlöst länkhopp på cirka en kilometer, säger Herbert Zirath.

Väldigt viktiga resultat

Han påpekar att utvecklingen av ny hårdvara även banar väg för frekvensband på över 100 GHz.

– Dessa frekvensband är ännu inte reglerade för radiolänkar, men Ericsson och andra telekombolag jobbar hårt på det. I det sammanhanget är våra resultat väldigt viktiga. Vi har visat att det går att göra hårdvara, elektroniska kretsar, som kan realisera funktionerna i ett högre frekvensband.

Inom tre år är Herbert Zirath övertygad om att projektet kommit i mål och kan leverera datatakter upp till 100 Gbps.

– Då har vi lyckats ta fram de kretsar, antenner, och signalprocesser som krävs för att göra det möjligt att undersöka helt nya applikationer i frekvensområdet 100 GHz till 500 GHz, avslutar han.

Avdelningen för mikrovågselektronik

Hundratals GHz bandbredd är i dag outnyttjat och tillgängligt för trådlös kommunikation, radar, och sensor-applikationer i frekvensområdet 100 GHz till 500 GHz (s.k. THz-området). Traditionella komponenter för detta frekvensområde är dyra, otympliga och energikrävande. Detta multidisciplinära projekt tar fram en helt ny teknologiplattform som kombinerar kunskapen att konstruera komplexa kretsar för detta frekvensområde med design av antenner, kapsling och system. Projektet stöds av Stiftelsen för strategisk forskning.

Skribent

Publicerad med tillstånd av Next Media/Framtidens forskning