Löst mysterium hos ”märklig metall” banar väg för hållbara supraledare

Bild 1 av 2
PArtikelaccelerator Grenoble
Diagram kvantkritisk punkt i cuprater
Genom att använda en spektrometer, som visar materialets elektroniska och strukturella egenskaper på atomnivå, kunde forskarna upptäcka laddningsfluktuationer i kuprater och bekräfta förekomsten av en kvantkritisk punkt. Detta genom att analysera de röntgenstrålar som spreds från materialet. På bilden ser man spektrometern ERIXS vid European Synchrotron Radiation Facility i Grenoble, som är utvecklad i samarbete med Politecnico di Milano och har världsrekordet i energiupplösning.

Med potentialen att göra tekniska komponenter 1000 gånger mer energieffektiva, är jakten på en supraledare som kan fungera vid rumstemperatur en av fysikens heliga graler. Forskare vid Chalmers tekniska högskola, Politecnico di Milano och Sapienza i Rom har nu löst ett stort mysterium hos så kallade kuprater, en högtemperatursupraledare som har förbryllat forskare i decennier. Upptäckten är en viktig pusselbit i förståelsen av supraledare och tros bana väg för en grönare framtid.

Supraledande material gör det möjligt att överföra elektrisk energi med noll motstånd och 100 procent verkningsgrad – till skillnad från konventionella ledande material där energi delvis går förlorad i form av värme. Men de flesta supraledande material kan idag endast fungera vid så låga temperaturer som – 269 grader Celsius, vilket i sin tur är enormt energikrävande och gör dem svåra att tillämpa i praktiken.

Ett mystiskt undantag i världen av supraledande material är kuprater: ett kopparoxidmaterial som leder elektricitet med noll motstånd också vid temperaturer långt över den hos normala supraledare, upp emot ungefär – 140 grader Celsius. Fenomenet har fått den att kallas för en ”märklig metall”. Även om det är ett känt faktum att det elektriska motståndet i kuprater förändras med temperaturen på ett sätt som skiljer sig från vanliga metaller, har forskare fortfarande inte kunnat förklara varför.

Nu har forskare från Chalmers tekniska högskola, Politecnico di Milano och Sapienza i Rom lyckats lösa ett viktigt mysterium hos denna högtemperaturs-supraledare. Upptäckten är en viktig milstolpe i jakten på supraledare som fungerar i rumstemperatur och kan nu bana väg för mer hållbar teknik och bidra till en grönare framtid.

Riccardo Arpaia

- Den här upptäckten utgör ett viktigt framsteg i förståelsen av inte bara de anomala metalliska egenskaperna hos kuprater, utan också av de fortfarande oförklarliga mekanismerna bakom högtemperatursupraledning, säger Riccardo Arpaia, huvudförfattare och forskare i kvantkomponentfysik vid Chalmers som har koordinerat studien tillsammans med Politecnico di Milano.

Stödjer teorin om förekomsten av en kvantkritisk punkt

I studien, publicerad i Nature Communications, har forskarna lyckats visa på förekomsten av en kvantkritisk punkt kopplad till materialets märkliga beteende - en redan existerande teori inom området som forskningsprojektet alltså stödjer.

Forskningen baseras på röntgenspridningsexperiment utförda vid European Synchrotron ESRF i Grenoble och vid den brittiska synkrotronen DLS. De avslöjar förekomsten av laddningstäthetsfluktuationer som påverkar det elektriska motståndet hos kuprater på ett sätt som får dem att uppföra sig "märkligt". Genom att göra  systematiska mätningar av hur energin för dessa fluktuationer varierar kunde forskarna identifiera värdet på  den laddningsbärardensitet då denna energi är som lägst: den kvantkritiska punkten.

Upptäckten tar forskare inom fältet ett steg närmre möjligheten att kunna designa och skapa nya supraledande material som fungerar också i rumstemperatur.

Giacomo

- Tack vare många mätkampanjer och nya dataanalysmetoder har vi kunnat bevisa förekomsten av den kvantkritiska punkten. En bättre förståelse för kuprater kommer att kunna visa vägen i utformningen av ännu bättre material, med högre kritiska temperaturer, som är lättare att nyttja i morgondagens teknologier, säger Giacomo Ghiringhelli, professor vid fysikavdelningen vid Politecnico di Milano och koordinator för forskningen tillsammans med Chalmers. 

Läs mer om studien:
Signature of quantum criticality in cuprates by charge density fluctuations

Kontakt:
Riccardo Arpaia, forskare vi kvantkomponentfysik, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap vid Chalmers tekniska högskola, Sverige.
riccardo.arpaia@chalmers.se
Tel: 031-772 18 69

Media Relations, Politecnico di Milano
Francesca Pierangeli
relazionimedia@polimi.it
Tel: +39 02 2399 2441

Riccardo Arpaia
  • Forskare, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Lovisa Håkansson