Grönt ljus för excellenscenter inom nanoteknik

Bild 1 av 1
Vicotr torres nano
Victor Torres Company, biträdande professor i fotonik vid MC2, som nu mottar närmare 28 miljoner från Vetenskapsrådet för att starta upp ett excellenscenter inom nanoteknik.

– Fokus kommer att ligga på komponenter med avancerade optiska funktioner och egenskaper som tros bli användbara inom en rad tillämpningar, från optiska förbindelser i datacenter till kvantsimuleringar, säger Victor Torres Company, biträdande professor i fotonik vid MC2, som nu mottar närmare 28 miljoner från Vetenskapsrådet för att starta upp ett excellenscenter inom nanoteknik.

Den 21 juni offentliggjordes listan över de ansökningar som beviljas bidrag från
Vetenskapsrådet till excellenscenter. Totalt delas 434 miljoner kronor ut för åren 2024 – 2028 och av de sammanlagt 124 förslag som lämnades in från svenska lärosäten beviljades slutligen 15 bidrag. Ett av dessa är ”Center för integrerad metafotonik” som nu mottar 28 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att starta upp ett excellenscenter inom Nanoteknik och den kondenserade materiens fysik. Huvudsökande för centret är Victor Torres Company, biträdande professor i fotonik vid MC2, och för honom kom förra veckans nyhet som lite av en glädjande överraskning.

– Det här var en stor överraskning, ärligt talat! Jag är säker på att det de säger på Vetenskapsrådet stämmer, nämligen att granskarna var förvånade över den höga kvaliteten på förslagen över lag, säger han.

Vill utveckla nya sätt att bygga komponenter på

Bildandet av excellenscentret syftar till att etablera en internationellt ledande miljö för både forskning och utbildning av doktorer inom ”integrerade meta-fotonik”.
– Fokus kommer att ligga på komponenter med avancerade optiska funktioner och egenskaper som tros bli användbara inom en rad tillämpningar, från optiska förbindelser i datacenter till kvantsimuleringar, säger Victor Torres.

En stor utmaning på området handlar om att utveckla lämpliga metoder för att bygga dessa komponenter då konventionella metoder på området är begränsade i sin funktionalitet.

– I vårt centrum kommer vi att bygga upp en långsiktig kompetens på området. Dels inom heterogen integration där vi kan använda så kallad ”transfer printing-teknik”, som möjliggör en stor komplexitet eftersom man kan använda olika materielsystem för olika funktioner i samma chip. Utöver det kan vi också använda oss av så kallad ”inverse design” vilket innebär att vi tar hjälp av artificiell intelligens för att ta fram nya designer för komponenter, vilket inte är möjligt med konventionella tekniker. Resultaten av detta kommer innebära nya komponenter med bättre prestanda, högre energieffektivitet, lägre kostnad, och funktioner som tidigare inte varit möjligt i ett enskilt chip, förklarar Victor.

Ett tvärvetenskapligt grepp på integrerad fotonik

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag är att stödja uppbyggnad och utveckling av miljöer som främjar forskningssamarbeten kring ett gemensamt tema och bidrar till högre utbildning. Utlysningen är öppen för ansökningar med nydanande och tvärvetenskapliga frågeställningar inom alla områden.

– Den här operativa infrastrukturen kommer med många möjligheter och är en väldigt tvärvetenskaplig satsning med stark vetenskaplig och teknisk potential. Integrerad fotonik håller på att bli myndig, får starkt genomslag i etablerade industriella miljöer och skapar nya vetenskapliga möjligheter. Det finns liknande strömningar i Europa, med starka nav i Nederländerna och Spanien, och med starka kopplingar till ChipsAct. Jag ser mycket fram emot att leda ett inkluderande center och främja nya vetenskapliga strävanden i samarbete med de andra PI:erna i projektet, Philippe Tassin, Raphaël Van Laer och Peter Andrekson, och med Chalmers styrkeområden, säger Victor Torres Company.

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag

Ladda ner listan över beviljade bidrag

Victor Torres Company
  • Biträdande professor, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Lovisa Håkansson